Selgusid Eesti-Taiwani 2020. a reisigrandi taotlusvooru tulemused

Taiwani-Eesti koostööprogrammi 2020. aasta reisigrantide taotlusvoor toimus 4. oktoobrist kuni 16. detsembrini 2019.a.
Taiwani-Eesti teadusalase koostööprogrammi eesmärgiks on laiendada ning arendada kahe riigi teadusalast koostööd kõikides fundamentaal- ning rakendusteaduse valdkondades.

  1. aasta taotlusvooru valdkondadeks olid keskkonna- ja bioteadused, loodusteadused ja tehnika, terviseuuringud, ühiskond ja kultuur.

Taotluse esitasid viis teadlast, kelle seast ETAgi ja Taiwani Teaduse- ja Tehnoloogia Ministeeriumi ühise otsuse põhjal selgus kolm grandisaajat:

  • Anu Reinart, Tartu Ülikooli Tartu Observatiooriumi direktor „An Integrated Framework to Monitor Environmental Changes by Joint Estonia and Taiwan Satellite Data Agencies“
  • Kuno Kasak, Tartu Ülikooli vanemteadur „Greenhouse gas emissions and related microbial activities in mangrove ecosystems“
  • Margit Olle, Eesti Taimekasvatuse Instituudi vanemteadur „Improved agrotechnology for better nutrition of vegetable crops

Taiwanist tulevad Eestisse teadustööd tegema:

  • Fu-An Tsai (National Central University), kes külastab Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi
  • Chuei-Ling Shin (National Sun,Yat-Sen University), kes külastab Tartu Ülikooli
  • Hsing-Juh Lin (National Chung Hsing University), kes külastab Tartu Ülikooli

Konkurss 2021. a grantidele kuulutatakse välja selle aasta sügisel.

Täiendav info Eesti Teadusagentuuris: Katrin Saar, katrin.saar@etag.ee. Tel: 731 7386