Riik otsib teadlaste abiga võimalusi elukohaandmete täpsustamiseks riiklikes registrites

Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased asuvad uurima võimalusi riiklikes registrites leiduvate elukohaandmete ebatäpsusest tulenevate probleemide lahendamiseks avalike teenuste kujundamisel. Tegemist on Eesti Teadusagentuuri RITA programmi uuringuga „Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites”, mille tulemuste rakendamisest on huvitatud nii Siseministeerium, Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium kui kohalike omavalitsusliitude esindajad.

Statistikaameti andmetel on kuni viiendiku Eesti elanike elukohaandmed rahvastikuregistris ebatäpsed. Samas on enamiku avalike teenuste (nt koolid, lasteaiad, sotsiaaltoetused ja –teenused) pakkumiseks oluline teada inimeste peamise elukoha õigeid andmeid.

Elukohaandmete kvaliteedi tõstmise kõrval on uuringu fookuses ka riigi ja kodanike vahelise elektroonilise suhtluse parandamise võimalused. “Inimestel on täna lisaks füüsilisele aadressile ka elektrooniline kontakt. Eesti elanikud on väga aktiivsed elektrooniliste teenuste tarbijad. 520 000 ID-kaarti on olnud viimase aasta jooksul elektroonilises kasutuses, lisaks on meil 200 000 mobiil-ID ja 400 000 Smart-ID kasutajat. Eesti.ee aadress on suunatud isiklikule meiliaadressile vaid kolmandikul elanikest, samas on rahvastikuregistris meiliaadressi andmed ca 900 000 inimesel. Uuringu teine eesmärk on elukohaandmete parandamise kõrval töötada välja riigi ja inimese elektrooniliseks suhtluseks tehniline ja õiguslik raamistik,” selgitas siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas.

Mobiilpositsioneerimine toob selgust

“Uurimisprobleemide lahendamiseks kombineerime projekti raames traditsioonilised meetodid uute andmekogumise meetoditega. Uuringu esimeses etapis selgitame välja Eesti elanike mobiilsusmustrid, kasutades Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labori passiivse mobiilpositsioneerimise unikaalset andmebaasi. Samuti analüüsime tänaste registriandmete täpsust ning inimeste käitumist mõjutavaid otseseid ja kaudseid tegureid. Sellele tuginedes pakume välja toimivad potentsiaalsed lahendused koos poliitikasoovitustega nende elluviimiseks,” avas uuringukonsortsiumi juht Tartu Ülikooli professor Raul Eamets teadlaste tööplaani . 

Uuring algab tänavu septembris ning tulemusi on oodata 2021. aasta lõpuks. Uuringu eelarve on 947 370 eurot, mis tuleb RITA programmi kaudu Euroopa Regionaalarengufondi ja Eesti riigi eelarvest. RITA programmi eesmärk on aidata kujuneda riigil rakendusuuringute targaks tellijaks ning uuringutulemuste kasutajaks.

Lisainfo:

Liina Eek, RITA programmi juht, Eesti Teadusagentuur, 731 7383, liina.eek@etag.ee

Enel Pungas, Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja, 612 5163, enel.pungas@siseministeerium.ee

Raul Eamets, uuringukonsortsiumi juht, Tartu Ülikooli makroökonoomika professor,