Rahvusvahelise reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverentsi kava

 13.–14. september 2019 Tallinna Reaalkoolis (Estonia pst 6)

Prinditavad kavad: konverentsi kava ning eraldi koondkavad loengud ja töötoad

Reede, 13. september 2019

9.45 Osalejate registreerimine ja tervituskohv. Kirjastuste õppematerjalidega tutvumine.

10.00-10.15 „Õpilaste Euroopa statistikavõistlus – rahvusvaheline teadmisteproov 14–18 aastastele”. Anu Ots (Statistikaamet)

10.30 Konverentsi avamine. Mailis Reps (Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister). Ene Saar (Tallinna Reaalkooli direktor) 

11.00 „Õppimine ja õpetamine 2035“. Pille Liblik (Haridus- ja Teadusministeerium)

11.20 „Arengud välishindamises”. Kristin Hollo (Haridus- ja Teadusministeerium)

11.45 „Teaduse kommunikatsiooni ja populariseerimise strateegia 2020-2035: Eesti teab”. Helen Biin (Eesti Teadusagentuur)

12.00 „Ruumiline mõtlemine ja geograafia Rahvusatlase näitel”. Taavi Pae (Tartu Ülikooli)

12.30 Lõuna

13.20 Paralleelsed loengud

14.15 I paneeldiskussioon – teaduse roll ja tähtsus kaasaegse õppekava arendamisel ning üldhariduskoolide ja ülikoolide koostöö õppija õpiruumi rikastamisel. Paneelis osalevad: kantsler Mart Laidmets  (HTM), Einar Rull (SA Innove), Mario Kadastik (vil! 115) (KBFI ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia), Linda Kaljundi (Tallinna Ülikool) ja Kersti Veskimets (Tallinna Reaalkooli bioloogiaõpetaja). Paneeli modereerib Anna-Greta Tsahkna (vil! 113).

15.00 „Elurikkus meie tagahoovis”.  Barry van Strijen, Gijs Jonkers (Lyceum Sancta Maria, Holland)

15.45 Paus

16.15 „Keskkonnaharidus ja õppekäigud”. Nicholas Morgan (Education Scotland, Ühendkuningriik)

17.00–18.00 II paneeldiskussioon – reaal- ja loodusainete õppimine ja õpetamine ning selle jätkusuutlikkus. Paneelis osalevad: rektor Jaak Aaviksoo (TalTech), rektor Tiit Land (Tallinna Ülikool), õppeprorektor Aune Valk (Tartu Ülikool), Ene Saar (Tallinna Reaalkool), Imbi Henno (Haridus- ja Teadusministerium), Arto Aas (vil! 115) (Eesti Tööandjate Liit). Paneeli modereerib Martin Saar (Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium).

18.30–20.30 „Koolide, ülikoolide, õpetajate aineliitude ja ettevõtete koostöövõrgustiku kohtumine: Toome päriselu kooli!“.  (Tallinna Õpetajate Majas, Raekoja plats 14)

 

Laupäev, 14. september 2019

8.45 Tervituskohv

9.15 Paralleelsed loengud ja töötoad

10.15 „Eestlase maailmapildi areng 19. sajandi teisel poolel maailma ja baltisaksa teaduse taustal”. Erki Tammiksaar (Tartu Ülikool)

10.45 „Matemaatiline statistika”. Ene-Margit Tiit (Tartu Ülikool)

11.15 Vitamiinipaus

11.30 III paneeldiskussioon Õpitulemuste välishindamine – valuvits või võluvits?
Hele Kiisel, Koolimatemaatika Ühenduse esimees ; Ave Vitsut, Eesti Keemiaõpetajate Liidu juhatuse liige; Aivar Ots, HTMi välishindamise osakonna peaekspert ; Kaja Sarapuu, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse esinaine ; Ülle Seevri, Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu juhatuse esinaine; Mare Oja, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi lektor; Aiki Jõgeva, Bioloogiaõpetajate Ühingu president ; Liina Kersna, Riigikogu liige.
Modereerib Liis Reier, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts

12.30 Paralleelsed loengud ja töötoad

13.15 Lõuna

14.00 Paralleelsed loengud ja töötoad

15.00 Paralleelsed loengud ja töötoad

16.00–16.30 „Miks me purjetame Antarktikasse?”. Tiit Pruuli (Go Travel)

16.30–16.45 Töötubade kokkuvõtted aulas. Konverentsi lõpetamine

 

Prinditavad eraldi koondkavad loengud ja töötoad

Korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi

Konverentsi korraldust toetavad Tallinn Reaalkool, SA Eesti Teadusagentuur, Tallinna Haridusamet, Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts, Tallinna linn.