Rahvusvaheline konverents „Aus teadus – mõtestades head teadustava“

10. veebruaril 2017 kell 10-16.30 Tartu Ülikooli peahoones (Ülikooli 18, Tartu). Konverentsi keskmes on väärkäitumise ja küsitavate praktikate piiritlemine ning eristamine heast teadusest. Rahvusvahelises avalikkuses tuleb järjest rohkem päevavalgele ekstreemseid teadusliku väärkäitumise juhtumeid, mis on toonud kaasa teaduse usaldusväärsuse vähenemise. Seetõttu on Eesti ülikoolid ja teadusasutused muutunud ärevaks ning küsivad, kuidas teadusliku väärkäitumise juhtumeid ära hoida ning kaebusi lahendada. Eetikakonv plakat

Otsime vastuseid küsimustele:

• Milline on praegu koostamisel olev Euroopa hea teadustava?
• Miks on Eestil vaja sõnastada oma head teadustava?
• Millistest teaduseetika juhtnööridest lähtumist ootab Euroopa Komisjon teadlastelt?
• Kuidas piiritleda väärkäitumist, küsitavaid praktikaid ja head teadust? Kust jookseb piir musta, valge ja halli ala vahel?
• Mil viisil mõjutavad erinevad reeglid ja organisatsioonikultuur teadlaste eetilist käitumist?
• Kuidas head teadust edendada?

Konverentsi töökeel on inglise keel.

Konverentsi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös Eesti Teadusagentuuriga, toetavad Tartu Ülikooli Arengufond ning Euroopa Komisjoni rahastatud Horizon 2020 projekt „Promoting Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research“ (PRINTEGER).

Konverents toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2015–2020 raames.

Registreerimine ja päevakava: http://www.eetika.ee/et/konverents-researching-integrity