PUT taotlusvoor 2016

Personaalse uurimistoetuse ja järeldoktoritoetuse taotlusvoor toimus 2016. aastal 1.– 30. aprilli kella 17.00-ni.

NB! Taotlus on  lõplikult esitatud alles siis, kui vastuvõttev asutus on selle kinnitanud. Palun jälgige taotluse esitamise asutusesiseseid tähtaegu!

Soovitused bibliomeetriliste andmete esitamiseks personaalse uurimistoetuse taotluses

 

 

Taotlusvooru dokumendid:

Personaalse uurimistoetuse otsingutoetuse ja starditoetuse taotlemise tingimused ja kord 2016

Personaalse uurimistoetuse järeldoktoritoetuse taotlemise tingimused ja kord 2016

Personaalse uurimistoetuse taotluse eelarve koostamise juhend 2016

PUT otsingutoetuse ja starditoetuse taotluste hindamisjuhend 2016

PUT JD hindamisjuhend

 

2016.  aastal saab taotleda ainult välisriiki suunduva järeldoktori toetust. Välisriigist Eestisse tuleva järeldoktori toetust saab taotleda Mobilitas Pluss programmist.

 

28. märtsil Tallinnas ja 29. märtsil Tartus toimunud infopäevade slaidid

 

Näidisvormid:

PUT_näidisvorm_2016_eesti keeles

PUT_näidisvorm_2016_inglise keeles

PUT JD_näidisvorm_2016_eesti keeles

PUT JD_näidisvorm_2016_inglise keeles

 

 

 

Kontakt
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee