2020. aasta taotlusvooru tulemused

2020. aasta taotlusvooru tulemused

2020. a taotlusvooru tulemuste kokkuvõte

2020. a taotlusvoorus rahastatud uued grandiprojektid:

Rühmaprojektid

Projektijuhi nimi Uurimisprojekti nimetus Asutus
Alvo Aabloo Mikroskaalas elektroaktiivsed polümeersed aktuaatorid ja sensorid Tartu Ülikool
Ana Rebane MikroRNA-d kui koespetsiifilise immuunvastuse moduleerijad krooniliste põletikuliste haiguste korral Tartu Ülikool
Andres Merits Arboviiruste replikaasi valkude roll viiruse RNA sünteesil, viiruse ja peremehe vahelistest interaktsioonides ning viiruse vektorlevikus Tartu Ülikool
Andrus Salupere Mittelineaarsete laineprotsesside modelleerimine ebakonventsionaalsetes materjalides Tallinna Tehnikaülikool
Annika Reintam Blaser Äge mesenteriaalisheemia: diagnoosimise ja ravi algoritmi loomine Tartu Ülikool
Anti Kalda DNA metüültransferaasi inhibiitorite mõju DNA metülatsiooni muutustele inimese leukotsüütides: uus farmakoloogiline strateegia psühhostimulaatoritest põhjustatud narkomaania raviks Tartu Ülikool
Anti Selart Liivimaa suur maailm: mõtestades ümber keskaegseid territooriumeid Tartu Ülikool
Antonio Racioppi Einsteini järgne gravitatsiooniteooria varajase universumi osakestefüüsika valguses Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Asko Lõhmus Ökosüsteemide taastuvus hüdroloogiliselt ümberkujundatud ja majandatavates loodusmaastikes Tartu Ülikool
Daniele Monticelli Tõlkimine ajaloos, Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad Tallinna Ülikool
Dmitri Vinnikov Tulevikukindlad jõuelektroonikasüsteemid kodumajapidamiste mikrovõrkudele Tallinna Tehnikaülikool
Elmo Tempel Galaktikad kosmilises võrgustikus Tartu Ülikool
Ene Kõresaar Mäletamise paljusus Balti ajaloomuuseumides: praktikad ja väljakutsed Tartu Ülikool
Eve Veromann Uudne jätkusuutlik RNAi-tehnoloogial põhinev lahendus rapsikahjurite tõrjeks Eesti Maaülikool
Evelin Loit Viljelusviisi ja geenide ekspressiooni seosed põllumajandustaimedes Eesti Maaülikool
Gerson Klumpp Uurali keelte diskursuspartiklite grammatika Tartu Ülikool
Hardi Tullus Hübriidhaavaistandike biomajanduslik potentsiaal ja pikaajaline mõju elurikkusele ning keskkonnale Eesti Maaülikool
Helle Karro Endomeetriumi roll naise viljakust ja raseduse tulemit mõjutava olulise tegurina Tartu Ülikool
Indrek Ibrus Kultuuri avaandmelahenduste avaliku väärtuse ahelad Tallinna Ülikool
Irina Paert Õigeusk kui solidaarsus: uuring õigeusu kiriku rahvalikust kogukondlikkusest (sobornost) Eesti 19.-20. sajandil Tartu Ülikool
Jaak Kals Arterite funktsionaal-metaboloomiline kontseptsioon perifeersete arterite haiguse korral: alajäseme isheemia patofüsioloogiast prognostiliste biomarkeriteni Tartu Ülikool
Jaak Vilo Algoritmid ja tehisintellekt digitaalsete terviseandmete analüüsis Tartu Ülikool
Jaan Liira Liigivaeste ja/või tavaliste liikidega (osa)koosluste ökohüvede pakkumise kujundamine Tartu Ülikool
Jaanus Harro Kohanemisstrateegiate neurobioloogilised alused: Haavatavuse ja patogeneesi vahekord ning selle tähendus käitumisajuteadustele ja täppismeditsiinile Tartu Ülikool
Jaanus Remme Ribosoomi RNA modifikatsioonid peptiidsideme moodustumisel Tartu Ülikool
Jeffrey Andrew Tuhtan Mitmemastaabiline looduslike veevoolude mõõtmine rannikualadele ja jõgedele Tallinna Tehnikaülikool
Kai Kisand I tüüpi interferoonid ja nende vastased autoantikehad autoimmuunsuse ja COVID-19 korral Tartu Ülikool
Kairi Kreegipuu Tähelepanueelne informatsioonitöötlus ajus: seosed seisundite, püsitunnuste ja käitumisega Tartu Ülikool
Kalle Olli Funktsionaalne samaväärsus ja tunnuste-keskkonna sidusus ökosüsteemide üleses võrdluses Eesti Maaülikool
Katrin Heinsoo Pool-looduslike koosluste põllumajandusliku tootmise ja biomajandustööstuse vajaduste kokkusobitamine keskkonnakaitse nõuetega Eesti Maaülikool
Krista Fischer Riski prognoosimise mudelid keerukates andmestruktuurides Tartu Ülikool
Krista Jaakson Eetiline organisatsioonikultuur: tegurite, praktikate ja tagajärgede mitmetasandiline analüüs Tartu Ülikool
Kristiina Tambets Keskaegse populatsiooni struktuur, tervis ja haigused Eesti territooriumil vana DNA vaatenurgast Tartu Ülikool
Kristjan Juhani Komposiitmaterjalid “keraamika-Fe sulam ” kasutamiseks tingimuste laias diapasoonis Tallinna Tehnikaülikool
Külli Kingo Papuloskvamoossete haiguste mitmetasandiline molekulaarne profileerimine, multikomponentsed biomarkerid ja multioomika analüüs. Tartu Ülikool
Liina Lukas Lüürilise luule tegur väikeste kirjanduste kujunemisel Tartu Ülikool
Maarja Grossberg Mitmik-kalkogeniididel põhinevad jätkusuutlikud, kuluefektiivsed, kerged, painduvad ja poolläbipaistvad ehitisintegreeritavad päikesepatareid Tallinna Tehnikaülikool
Marco Patriarca Õppimise Protsessid Keelte Dünaamikas Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Marek Tamm Digitaalne Liivimaa: keskaja Liivimaa digiajalooline analüüs (u. 1200–1550) Tallinna Ülikool
Margus Pooga Peptiidsete nanopartiklite arendamine terapeutiliste nukleiinhapete efektiivseks lokaalseks transpordiks Tartu Ülikool
Mari Moora Taimede- ja mikroorganismide mutualistlikud suhted dünaamilistes ökosüsteemides Tartu Ülikool
Mari Sarv Folkloorse varieeruvuse korpuspõhine käsitlus: regilaulutraditsiooni piirkondlikud stiilid, teemavõrgustikud ja suhtlusviisid Eesti Kirjandusmuuseum
Maris Laan Meeste viljatuse mono- ja digeensed põhjused: uued leiud eksoomi sekveneerimise ajastul, nende pleiotroopsed mõjud ja kliiniline kasu Tartu Ülikool
Marko Vendelin Energia ülekanne kompartmentaliseeritud südamelihase rakkudes: ümber kujunenud energia ülekande mõju mitokondritele, kontraktiilsusele, elektromehaanilisele sidestusele ja kogu südame jõudlusele Tallinna Tehnikaülikool
Marlon Dumas Äriprotsesside korralduslik seire Tartu Ülikool
Paweł Maria Sobociński Automaadid: õppimine, interaktsioon ja konkurentsus (ALICE) Tallinna Tehnikaülikool
Peep Palumaa Vase metabolismi põhialused ja selle regulatsiooni vahendid Wilsoni ja Alzheimeri tõve korral Tallinna Tehnikaülikool
Peeter Hõrak Elukäikude evolutsioon kaasaegses ühiskonnas Tartu Ülikool
Peeter Nõges Orgaaniline fosfor – ‘must kast’ valgala-järve süsteemis Eesti Maaülikool
Petri-Jaan Lahtvee Uudsed 3D-prinditavad rakuvabrikud oleokemikaalide tootmiseks Tartu Ülikool
Priit Väljamäe Lüütilised polüsahhariid monooksügenaasid tõrksate polüsahhariidide lagundamises Tartu Ülikool
Richard Villems Meie ja naabrite isad-emad: kust ja millal nad tulid? Tartu Ülikool
Ringa Raudla Eksperimentaalsed lähenemised ja institutsionaalsed innovatsioonid fiskaal- ja finantspoliitika valdkondades Tallinna Tehnikaülikool
Signe Vahur Laseril põhineva pliiatsi-tüüpi mõõtepea-MS süsteemi väljatöötamine kultuuriväärtuslike objektide analüüsimiseks Tartu Ülikool
Tarmo Soomere Lainetuse dünaamika ja rannikutehnika Lagrange’i vaatekohast Tallinna Tehnikaülikool
Tuuli Käämbre Rinna- ja soolevähi onkobioenergeetika in vitro mudelites ja kliinilisel materjalil: “oomikteadusest” matemaatilise modelleerimiseni Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Tõnis Kanger Jätkusuutlike asümmeetrilise sünteesi meetodite arendamine ja rakendamine Tallinna Tehnikaülikool
Tõnu Esko Tervist mõjutavate genetiiliste riskifaktorite süstemaatiline ja tunnusteülene osting Tartu Ülikool
Urmas Kõljalg Liikide avastamine ja kommunikatsioon Tartu Ülikool
Urmas Saarma Eluohtlike Echinococcus parasiitide uuringud Eestis ja globaalselt Tartu Ülikool
Valdis Laan Poolrühmade ja muude struktuuride Morita teooria Tartu Ülikool
Vallo Tillmann Lapseea sagenevate krooniliste haiguste eksposoomilised tegurid Tartu Ülikool
Viacheslav Morozov Rahvuslik identiteet ja Eesti-Venemaa suhted: pikiuuring eliitide ja masside diskursuste kohta Tartu Ülikool

Stardiprojektid

Projektijuhi nimi Uurimisprojekti nimetus Asutus
Agne Velthut-Meikas Geeniekspressiooni regulatsioon munasarjade somaatilistes rakkudes ja selle olulisus viljakusele Tallinna Tehnikaülikool
Arun Kumar Singh Optimeerimispõhiste liigutusplaneerimise ja juhtimise algoritmide võimekuse tõstmine Tartu Ülikool
Hannaliis Jaadla Demograafiline nüüdisajastumine Eestis: pikaajaliste muutuste uus käsitlus Tallinna Ülikool
Helen Eenmaa-Dimitrieva Masinad, mis annavad ja peavad lubadusi: algoritmilised lepingud loomas uusi turge ja muutmas eraõiguse põhialuseid Tartu Ülikool
Jaan Aru Inimmõistuse töötlusahel käitumuslikul, neuronaalsel ja algoritmilisel tasandil Tartu Ülikool
Kaspar Tootsi Endoproteesimise mõju kardiovaskulaarsele ja metaboolsele riskile Tartu Ülikool
Kelli Lehto Psühhiaatriliste ja kardiovaskulaarsete haiguste omavahelise komorbiidsuse geneetiline uuring: haiguste koosesinemise mehhhanismidest parema ennetuseni Tartu Ülikool
Kuno Kasak Märgalade taastamise optimeerimine ja majandamise strateegiate arendamine süsiniku sidumiseks atmosfäärist Tartu Ülikool
Maarja Ojamaa Transmeedialisuse kultuuriväärtus ja digitaalsete hariduslike platvormide arendamine Tartu Ülikool
Maarja Toots Antikehade poolt vahendatud skisofreenia ja metaboolse sündroomi molekulaarsed mehhanismid Protobios OÜ
Mariliis Klaas Rakuvälise maatriksi ja makrofaagide vastastikused interaktsioonid Dupuytreni haiguse patoloogias Tartu Ülikool
Meelis Teder Innovatsioon Eesti metsapoliitikas Eesti Maaülikool
Muhammad Shafiq Keskpingekaablite vananemine tarkvõrgus Tallinna Tehnikaülikool
Niccolò Veltri Saavutatavate funktorite terminaalsed koalgebrad tüübiteoorias Tallinna Tehnikaülikool
Nicolae Spalatu Õhukesekilelised vismutkalkogeniidid murrangulisele tulevase põlvkonna päikeseenergiatehnoloogiale Tallinna Tehnikaülikool
Norbertas Noreika Kasulike röövlülijalgsete pestitsiididest põhjustatud toidu ja makrotoitainete piiramine agro-ökosüsteemides Eesti Maaülikool
Piia Taremaa Kogemuskategooriate mõju keeles: liikumiskiirus ja selle väljendus Tartu Ülikool
Rasmus Talviste Gaasi ja ionisatsiooni parameetrite eksperimentaalne määramine atmosfääri rõhul plasmameditsiinis rakendatavates gaasisegudes Tartu Ülikool
Reimo Lutter Juurkonkurentsi hindamine kuuse-kase segametsades stabiilsete isotoopide meetodil Eesti Maaülikool
Tuul Sepp Ökotoksikoloogiline vähikaitse evolutsiooni uuring: Põhjamere ja Läänemere lestade (Platichthys sp) kohastumused onkogeenses keskkonnas Tartu Ülikool
Uku Vainik Geneetiline loterii aitab mõista isiksuse, vaimsete võimete ja tervise vahelist põhjuslikkust Tartu Ülikool

Järeldoktoriprojektid

Projektijuhi nimi Uurimisprojekti nimetus Asutus
Babak Omranpour Shahreza Vesiniku sorptsiooni parendamine metallhüdriidides, kasutades uut mehaanilise nanostruktureerimise meetodit Tallinna Tehnikaülikool
Indrek Peedu Distsipliinidevahelise ühildumise ja koostöö metodoloogilised ja teoreetilised alused religiooniuuringutes Tartu Ülikool
Kairi Kiik Ebanormaalse sigimiskäitumise põhjused tehiskeskkonnas peetavatel isastel Euroopa naaritsatel (Mustela lutreola) Tartu Ülikool
Kerli Liivand Grafeenil põhineva lämmastiku ja koobaltiga kaasdopeeritud katalüsaatormaterjali valmistamine kasutatud liitium-ioonakudest Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Lidiia Zhytnik THOR-OI: Osteogenesis Imperfecta teraapia tööinstrumendid Tartu Ülikool
Maria Erss Õppija agentsuse kontseptsioon eesti- ja venekeelsete õppijate hulgas: Eesti gümnaasiumiõpilaste kogemused ja suhtumised agentsusesse Tallinna Ülikool
Mikk Kaasik Kõrgemat-järku tsükkelliitumiste piiride nihutamine Tallinna Tehnikaülikool
Tarvi Teder Leukotrieenide sünteesiraja ning ER stressi vaheliste seoste uurimine inimese leukotsüütides Tallinna Tehnikaülikool