Personaalne uurimistoetus

Personaalne uurimistoetus on teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendusprojekti rahastamiseks eraldatav toetus.

Teadlaskarjääri eri etappidele vastavalt on kolme tüüpi grante:

  • järeldoktori grant on uurimistoetus Eestis doktorikraadi omandanud isikutele teadlaskarjääri alustamiseks välisriigi tugevate teadusasutuste ja uurimisrühmade juures.
  • stardigrant on uurimistoetus esmase teadusliku uurimistöö kogemuse omandanud teadlastele iseseisva karjääri alustamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, oma uurimisrühma loomiseks ning järelkasvu (sh doktorantide) edendamiseks.
  • rühmagrant on uurimistoetus teadlastele iseseisva teadlaskarjääri jätkamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, teadustöö kõrge taseme tagamiseks, tugeva teadusrühma juhtimiseks ja järelkasvu (sh doktorantide) kaasamiseks.

NB! Toetusmeede Ukraina sõjapõgenike stardi- ja rühma- ning arendusprojektidesse kaasamiseks on lõppenud, kuna toetusmeetmeks eraldatud vahendid on ammendunud.

Toetus Ukraina teadlaste kaasamiseks käimasolevate grandiprojektide juurde

Grandiperioodi pikendamise tingimused

 

Uurimistoetuste taotlemine

2023. aasta järeldoktori-, stardi- ja rühmagrantide taotlusvoor toimus 1. märtsist 31. märtsil kella 17-ni.

Uurimistoetuste aruandlus

Projekti rahastamise jätkamise aluseks on järgmise aasta lepingu ettevalmistamine, mis toimub kalendriaasta lõpus.

Nelja- ja viieaastaste projektide puhul tuleb projekti 3. aastal esitada eelneva perioodi kohta vahearuanne. Vahearuande esitamine toimus 2023. aastal 28. veebruaril kella 17-ni ETISes.

PSG ja PRG projektide vahearuande näidisvorm

Grandiprojekti lõpparuande näidisvorm

Lõpparuanded esitatakse kahe kuu jooksul pärast projekti lõppemist.

Uurimistoetusele viitamine

Grandile viitamine publikatsioonis on kohustuslik, kui see pole taotlejast sõltumatutel asjaoludel (nt ajakirja viitamispoliitika) piiratud. Vahe- ja lõpparuannetes võetakse hindamisel arvesse vaid PUT-le viidatud publikatsioone.

Korrektne viide grandile inglise keeles:

This work was supported by the Estonian Research Council grant (PXX number).

Korrektne viide grandile eesti keeles:

Uurimistööd on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (PXX number).

Vaata ka: Soovitused uurimisprojekti tegevuste ja tulemuste tutvustamiseks avalikkusele

 

Kontaktid

Stardi- ja rühmagrandid
Helen Post
Riiklike uurimistoetuste valdkonna juht
Tel 731 7363
helen.post@etag.ee

Järeldoktorigrant
Margus Harak
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
Tel 731 7343
margus.harak@etag.ee