Lõppenud projektid

Alates 2019. aastast annab Eesti Teadusagentuur välja elektroonset kogumikku „Teadusrikas Eesti“.
Kogumik annab ülevaate eelmisel aastal lõppenud ETAg-i rahastatud grandiprojektidest. Kõikide projektide lõpparuannete põhjal on koostatud postrid, mille eesmärk on erialavälisele avalikkusele lühidalt, arusaadavalt ja piltlikult selgitada, mis olid uurimistöö eesmärgid ja olulisemad tulemused ja miks need tulemused on olulised. Postrid on kogumikus esitatud nelja valdkonna kaupa: loodusteadused ja tehnika, bio- ja keskkonnateadused, terviseuuringud ning ühiskonnateadused ja kultuur. Enamik postritest on valminud Eesti Teadusagentuuri ja uurimisprojektide juhtide koostöös.


2019. aastal välja antud “Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2018” PDF- formaadis ja Issuu platvormil

 

Kontakt
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee