Institutsionaalne uurimistoetus

Institutsionaalne uurimistoetus võimaldab teadus- ja arendusasutustel rahastada kõrgetasemelist teadus- ja arendustegevust ning ajakohastada ja ülal pidada selleks vajalikku taristut.

Institutsionaalsed uurimistoetused eraldatakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu. Õigus institutsionaalset uurimistoetust taotleda on teadus- ja arendusasutusel, mille teadus- ja arendustegevus on taotlemise hetkel vähemalt ühes valdkonnas korraliselt positiivselt evalveeritud.

Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

Institutsionaalse uurimistoetuse taotluste hindamise korraldab Eesti Teadusagentuur ning seda viib läbi Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu. Institutsionaalsete uurimistoetuste iga-aastase mahu kinnitab Eesti Teadusagentuuri ettepaneku alusel haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

Eesti Teadusagentuuri ülesandeks on seejärel jälgida uurimisteema täitmise edukust igal aastal teadus- ja arendusasutuse esitatud aruande põhjal.

 

2020. aastal toimub institutsionaalse uurimistoetuse tuumiktaristu toetuse lõpparuannete ja jätkutaotluste esitamine 1. veebruarist 20. märtsini kella 17-ni.

2019. aastal lõppenud institutsionaalse uurimistoetuse teemade lõpparuannete esitamine toimub 2020. aastal 31. märtsini kella 17-ni.

 

Kontakt
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee

 

6.09.2018 toimus institutsionaalseid uurimistoetusi ja baasfinantseerimist käsitlev infopäev. Infopäeva materjalid:

Institutsionaalsete uurimistoetuste lõpparuandlus

Järelvaadatav video infopäevast

Institutsionaalse uurimistoetuse 2015. aasta taotlusvoor

Instutsionaalse uurimistoetuse 2014. aasta taotlusvoor

Institutsionaalse uurimistoetuse 2013. aasta taotlusvoor

Institutsionaalse uurimistoetuse 2012. aasta taotlusvoor