2020. aasta sihtgrant

1. juulil 2020 avaneb erakorraline taotlusvoor sihtgrantidele SARS-CoV-2 viirusega seonduvate probleemide lahendamiseks. Toetusmeetme kogumaht on 2,1 miljonit eurot ning sellest toetatakse rakendusuuringuid ja eksperimentaalarendusprojekte innovaatiliste lahenduste, toote- ja teenuste prototüüpide väljatöötamiseks viies teemavaldkonnas:

  • viiruse levikut pärssivad materjalid ja pinnatöötlusvahendid;
  • uut tüüpi isikukaitsevahendid;
  • ruumide siseõhus viiruseosakeste vähendamisega seotud tehnoloogilised lahendused;
  • tervishoiusektori töökoormust vähendavad tehnoloogilised lahendused;
  • andmeanalüütikal tuginevad lahendused viiruse leviku hindamiseks ja meetmete mõju prognoosimiseks.

Vooru teemad on määratlenud Haridus- ja teadusministeerium, tuginedes Eesti Teadusagentuuri korraldatud ideekorje tulemustele.

Taotlusvooru dokumendid

Juhatuse käskkiri 16.06.2020

Seletuskiri 16.06.2020

Tingimused ja kord Hindamisjuhend Eelarve abivahend
Sihtgrant (COVSG) COVSG kord COVSG hindamine COVSG EA

Rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse määratlus

Tehnoloogilise valmiduse tasemed

Tehnoloogilise valmiduse tasemed humanitaarteaduste ja kunstide ning sotsiaalteaduste valdkonnas

Juhis teaduseetika küsimuste kirjeldamiseks granditaotluses

Sihtgrantide eksperdikomisjon

 

NB! 18.06.2020 kell 15-17 toimus sihtgrandi taotlemisest huvitatutele veebinar (eesti keeles). Veebinar on järelvaadatav siin.

Veebinari slaidiettekanne.

 

Lisainfo:
Siret Rutiku
uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel 731 7381
siret.rutiku@etag.ee

Vt ka Haridus- ja Teadusministeeriumi 25. mai 2020 pressiteade