Teadusnõunikud ministeeriumites: RITA tegevus 3

ERF logo vertikaalne

RITA tegevus 3. Teadusnõunike ametikoha toetamise eesmärk on tõsta ministeeriumite võimekust TA küsimustes.

Teadusnõunike tööülesannete hulka kuulub:

  • ministeeriumi nõustamine TA küsimustes;
  • rahvusvahelise ja siseriikliku TA-alase koostöö planeerimine ja korraldamine;
  • valitsemisala TA uuringute kavade välja töötamine ja nende elluviimine koostöös erinevate osapooltega;
  • Eesti esindamine rahvusvahelistes TA koostöö algatustes.

 

Teadusnõunikud ja nende kontaktid (03.12.20 seisuga):

 

Haridus- ja Teadusministeerium Anneli Kährik
Kaitseministeerium Kairi Talves
Keskkonnaministeerium Liis Siinor
Tuuli Levandi
Kultuuriministeerium* Aleksandr Aidarov *
Maaeluministeerium Siret Talve
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Mikk Vahtrus
Rahandusministeerium Reelika Vahopski
Siseministeerium Kristiina Kütt
Välisministeerium/Sotsiaalministeerium** Erle Rikmann
Sotsiaalministeerium Mari Teesalu
Sotsiaalministeerium Marion Pajumets

*Kultuuriministeeriumi teadusnõuniku ametikoht on rahastatud täies mahus riigieelarvest.

**Sotsiaalministeeriumis teadusnõuniku ametikohal osalise koormusega ja rahastatud riigieelarvest.