RITA 1 I vooru projektid

Projekti nimi Täitjad (*konsortsiumi juht)
Algus Lõpp Eelarve  
Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine TÜ*, TTÜ, Eesti Geoloogiakeskus 01/07/2017 30/06/2020 1 257 000  
Muutuvast tööturust ja rändest tulenevad võimalused ja väljakutsed haridus-, tööturu ja sotsiaalsüsteemis  TÜ*, Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar, TLÜ, Positium LBS, Praxis 01/01/2018 31/12/2020 1 500 000  
Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid (pilootprojektid) rinnavähi ja südame-veresoonkonna haiguste täppisennetuses TÜ Kliinikum*, PERH, TÜ, TTÜ, TÜ Geenivaramu 01/01/2018 31/12/2020 1 500 000  
Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuring. Ärimudelite väljatöötamine biomajanduse valitud valdkondades  TTÜ*, TÜ, EMÜ 01/03/2018 28/02/2021 1 500 000  
Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine alateema “Innovaatiliste ja keskkonnasõbralike põlevkivi või selle saaduste töötlemise tehnoloogiate arendamine” TTÜ*, TÜ 09/03/2018 09/02/2021 243 000  
Riigiülese ja tervikliku olukorrateadlikkuse võime loomine riigikaitse juhtimiseks ja koordineerimiseks Cybernetica AS*, TTÜ, TÜ, KVÜÕA 01/09/2018 30/11/2021 1 500 000  
Tolmeldajate, sh meemesilaste, hukkumise vähendamise võimalused  EMÜ
 01/09/2018  31/12/2021  947 370