RITA 1 I vooru projektid

           
Projekti nimi Täitjad Algus Lõpp Eelarve  
Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine TÜ (konsortsiumi juht), TTÜ, Eesti Geoloogiakeskus 07/01/2017 06/30/2020 1257000  
Muutuvast tööturust ja rändest tulenevad võimalused ja väljakutsed haridus-, tööturu ja sotsiaalsüsteemis  TÜ (konsortsiumi juht), Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar, TLÜ, Positium LBS, Praxis 01/01/2018 12/31/2020 1500000  
Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid (pilootprojektid) rinnavähi ja südame-veresoonkonna haiguste täppisennetuses TÜ Kliinikum (konsortsiumi juht), PERH, TÜ, TTÜ, TÜ Geenivaramu 01/01/2018 12/31/2020 1500000  
Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuring. Ärimudelite väljatöötamine biomajanduse valitud valdkondades  TTÜ (konsortsiumi juht), TÜ, EMÜ 03/01/2018 02/28/2021 1500000  
Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine alateema “Innovaatiliste ja keskkonnasõbralike põlevkivi või selle saaduste töötlemise tehnoloogiate arendamine” TTÜ (konsortsiumi juht), TÜ 09/03/2018 09/02/2021 243000  
Riigiülese ja tervikliku olukorrateadlikkuse võime loomine riigikaitse juhtimiseks ja koordineerimiseks Cybernetica AS (konsortsiumi juht), TTÜ, TÜ, KVÜÕA 09/01/2018 08/31/2021 1500000