RITA 1 erakorralise vooru käimasolevad konkursid

Täiendav teave programmi RITA erakorralise vooru kohta!
NB! Info täieneb jooksvalt!

„COVID-19-ga seotud tegevuspiirangute sotsiaalse ja majandusliku mõju ning riigi kriisimeetmete tõhususe hindamine elanikkonna sotsiaalmajandusliku heaolu maksimeerimiseks“ Konkurss jääb avatuks 3. septembri 2020 kella 23.59ni.
Konkursiteade
Lähteülesanne

Taotlusvormi näidis
Vahearuande vormi näidis
Lepingu näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis 

“Varustuskindluse tagamise analüüs elanikele esmavajalike kaupade ja teenuste pakkumisel”Konkurss jääb avatuks 3. septembri 2020 kella 23.59ni.
Konkursiteade
Lähteülesanne
Taotlusvormi näidis
Vahearuande vormi näidis
Lepingu näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis
Taotlusvooru ettevalmistava koosoleku protokoll