RITA 1 erakorralise vooru käimasolevad konkursid

Täiendav teave programmi RITA erakorralise vooru kohta!
NB! Info täieneb jooksvalt!

“Varustuskindluse tagamise analüüs elanikele esmavajalike kaupade ja teenuste pakkumisel” – Konkurss jääb avatuks 3. septembrini 2020
Konkursiteade
Lähteülesanne
Taotlusvormi näidis
Vahearuande vormi näidis
Lepingu näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis
Taotlusvooru ettevalmistava koosoleku protokoll

“Eesti üldrahvastiku vaimse tervise baasandmestiku kogumine ja monitoorimise süsteemi loomine“ Konkurss jääb avatuks 3. juulini 2020
Konkursiteade
Lähteülesanne
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis

„COVID-19 haigusjuhtumite analüüs ja riskirühmade väljaselgitamine”Konkurss jääb avatuks 3. juulini 2020
Konkursiteade
Lähteülesanne
Taotlusvormi näidis
Lepingu näidis
Vahearuande vormi näidis
Juhtkomisjoni töökorra näidis