Arendusnõunikud ettevõtete erialaliitudes. RITA tegevus 7

Arendusnõunike ametikoha eesmärk on erialaliitude ja nende liikmete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase võimekuse ja teadlikkuse tõstmine. Erialaliidu kohta toetatakse ühte arendusnõuniku ametikohta.

Arendusnõunike ülesannete hulka kuulub:

 • Erialaliidu ja selle liikmete nõustamine teadus-ja arendustegevust puudutavates küsimustes:
  • valdkonna ettevõtete TA tegevuse koordineerimine ning sisendi andmine valdkondlike strateegiate koostamiseks;
  • ettevõtete TA vajaduste väljaselgitamine, oluliste TA tegevuste kaardistamine ja TA mahukate lahenduste otsimise koordineerimine;
  • teavitamine valdkonnas tehtud uuringutest;
  • koostöö arendamine TA asutustega.
 • Sektorite ülese ja rahvusvahelise koostöö korraldamine:
  • valdkonna esindamine rahvusvahelistes TA algatustes (Horizon Europe, Digital Europe, InvestEU);
  • valdkonna rahvusvaheliste ja siseriiklike TA koostöövõimaluste kaardistamine ja vahendamine;
  • valdkonna ettevõtete toetamine TA tegevuste elluviimisel, sh ettevõtjate teadlikkuse tõstmine olemasolevatest rahastusmeetmetest ja ettevõtete nõustamine.

Arendusnõunikud ja nende kontaktid (06.01.20 seisuga):

Erialaliit Arendusnõunik
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit Pille Meier
Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda Triin Hallap
Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit Katre Eljas
Eesti Elektroonikatööstuse Liit Aivar Usk
Eesti Masinatööstuse Liit Tõnu Lelumees
Eesti Puitmajaliit Elar Vilt
Eesti Arhitektide Liit Jüri Soolep
Eesti Elektritööstuse Liit Merylin Pill
Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit Kati Rostfeldt
Eesti Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Liit Mart Toots
Eesti Meretööstuse Liit Anni Hartikainen
Eesti Toiduainetööstuse Liit Üllar Huik

 

Täpsed toetuse andmise tingimused (13.05.2020) on kirjas haridus- ja teadusministri 13.05.2020 käskkirja nr 1.1-2/20/115 lisas 1.

Kontakt:
Viktor Muuli
Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht
730 0325
viktor.muuli@etag.ee