Projektide tutvustused

  • Teadus loob lahendusi. Eesti tormikaart
    Nutika spetsialiseerumise rakendusuuring “Tormi ohu geoinfosüsteemi loomine”. Projekti viis ellu Eesti Kindlustusseltside Liit koos TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi ja füüsika instituudi ning TTÜ küberneetika instituudiga.