TeaMe+ nõukoda

TeaMe+_lipud_horisontaalne_color

 

 

 

TeaMe+ nõukoda toetab programmile seatud eesmärkide saavutamist – annab programmi elluviijatele nõu, analüüsib tegevuste edukust, teeb ettepankuid ekspertide kaasamiseks ning annab hinnangu programmi iga-aastasele tegevuskavale ja eelarvele. Nõukoja liikmed on määratud SA Eesti Teadusagentuuri juhatuse käskkirjaga ning nõukoda tegutseb kuni programmi lõpparuande kinnitamiseni SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuri poolt.

TeaMe+ nõukoja koosseis:

 • Anneli Entson – Eesti Tööandjate Keskliit, haridusnõunik;
 • Arko Olesk – Tallinna Ülikool, nooremteadur; nõukoja esimees;
 • Birgit Lao – SA Innove, juhatuse liige;
 • Edgar Schlümmer – Eesti Noorsootöö Keskus, direktor;
 • Katrin Niglas – Tallinna Ülikool, teadusprorektor;
 • Krista Aru – Riigikogu Kultuurikomisjon, Riigikogu liige;
 • Mati Lukas –  Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni ja ettevõtlussuhete direktori kt, Mektory juht, Avatud Ülikooli juht;
 • Mart Raudsaar – Eesti Ajalehtede Liit, tegevdirektor;
 • Reet Kost – SA Archimedes, noorteagentuuri juhataja;
 • Signe Granström – Haridus- ja Teadusministeerium, üldharidusosakonna peaekspert;
 • Katrin Pihor – Haridus- ja Teadusministeerium, teadusosakonna juhataja;
 • Tarmo Soomere – Eesti Teaduste Akadeemia, president;
 • Riin Tamm –  Tartu Ülikool, teaduskooli direktor;
 • Terje Tuisk – SA Eesti Teadusagentuur, teaduse populariseerimise osakonna juhataja;
 • Toomas Kruusimägi – Eesti Koolijuhtide Ühendus, esimees.