RITA tegevus 7: Arendusnõunikud ettevõtete erialaliitudes

Arendusnõunike ametikoha eesmärk on erialaliitude ja nende liikmete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase võimekuse ja teadlikkuse tõstmine. Erialaliidu kohta toetatakse ühte arendusnõuniku ametikohta.

Arendusnõunike ülesannete hulka kuulub:

 • Erialaliidu ja selle liikmete nõustamine teadus-ja arendustegevust puudutavates küsimustes:
  • valdkonna ettevõtete TA tegevuse koordineerimine ning sisendi andmine valdkondlike strateegiate koostamiseks;
  • ettevõtete TA vajaduste väljaselgitamine, oluliste TA tegevuste kaardistamine ja TA mahukate lahenduste otsimise koordineerimine;
  • teavitamine valdkonnas tehtud uuringutest;
  • koostöö arendamine TA asutustega.
 • Sektorite ülese ja rahvusvahelise koostöö korraldamine:
  • valdkonna esindamine rahvusvahelistes TA algatustes (Horizon Europe, Digital Europe, InvestEU);
  • valdkonna rahvusvaheliste ja siseriiklike TA koostöövõimaluste kaardistamine ja vahendamine;
  • valdkonna ettevõtete toetamine TA tegevuste elluviimisel, sh ettevõtjate teadlikkuse tõstmine olemasolevatest rahastusmeetmetest ja ettevõtete nõustamine.

Erialaliitude arendusnõunikud ja TA vajaduste kaardistused:

Erialaliit Arendusnõunik TA vajaduste kaardistus Ettekanded
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit Pille Meier EMPL raport (mai 2022)
Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda Triin Hallap EPPK raport (sept 2022) Esitlus
Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit Anti Natka EETEL raport (sept 2022) Esitlus
Eesti Elektroonikatööstuse Liit Aivar Usk EETL raport (mai 2022) Esitlus
Eesti Masinatööstuse Liit Eero Raun EML raport (mai 2022) Esitlus
Eesti Puitmajaliit Elar Vilt EPL raport (mai 2022) Esitlus
Eesti Arhitektide Liit Jüri Soolep EAL raport(nov 2022) Esitlus
Eesti Elektritööstuse Liit Merylin Pill ETL raport (mai 2022) Esitlus
Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit Kati Rostfeldt ETPL raport (mai 2022) Esitlus
Eesti Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Liit Doris Põld EITL raport (sept 2022) Esitlus
Eesti Meretööstuse Liit Anni Hartikainen EMerL raport (sept 2022) Esitlus
Eesti Toiduainetööstuse Liit Üllar Huik EToL raport (sept 2022) Esitlus
Personalijuhtimise Ühing PARE Viire Täks PARE raport (sept 2022) Esitlus
Eesti Kaitsetööstuse Liit EKTL raport (veebr 2023) Esitlus
Eesti Tööandjate Keskliit Raul Aron ETKL raport (sept 2022) Esitlus

Loe lähemalt: Liitude TA vajaduste kaardistuste kokkuvõte (märts 2023)

Loe lähemalt: Arendusnõunike tagasiside kokkuvõte (mai 2022)

Täpsed toetuse andmise tingimused (16.06.2022) on kirjas haridus- ja teadusministri 16.06.2022 käskkirja nr 1.1 2/22/177 lisas 1.

Esimene erialaliitude TA-tegevuse vajaduste kaardistuste tutvustus toimus 20. mail Tallinnas . Vaata lisainfot SIIT.

Teine erialaliitude TA-tegevuse vajaduste kaardistuste tutvustus toimus 28. septembil Tallinnas ja üle veebi.

Kontakt:
Indrek Heinla
RITA vanemkonsultant
552 4134
indrek.heinla@etag.ee

Liina Eek
teaduspoliitika valdkonna juht
731 7383
5300 1912
liina.eek@etag.ee