NUTIKAS

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalneTegevuse detailsema info leiab siit.

Tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” tingimused kinnitas haridus- ja teadusminister määrusega nr 40 21. augustil 2015 (seletuskiri ja seletuskiri muutmise eelnõu juurde detsember 2016 ja seletuskiri muutmise eelnõu juurde veebruar 2019).

Toetuse eesmärk on aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Samuti aitab toetus tõsta teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

Aastani 2022 on selles toetusmeetmes ettevõtete ja teadusaustuste koostöö toetamiseks ette nähtud 26,6 miljonit eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on 2 miljonit eurot ja minimaalne summa 20 tuhat eurot.

Toetuste taotlemine toimub läbi avatud taotlusvooru, mida korraldab Sihtasutus Archimedes. Eesti Teadusagentuuri juures tegutseb juhtkomisjon, mis hindab taotlusi ja juhib toetusmeedet tervikuna.

 

Täpsemad viited:

Toetust ja avatud taotlusvooru käsitlev info SA Archimedese kodulehel

Teejuht toetuse taotlejale ETAgi kodulehel

Teaduspartneriteks sobilikud Eesti teadusasutused ETAgi kodulehel

Korduma kippuvad küsimused  SA Archimedese kodulehel

 

Kontakt:

Viktor Muuli
Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht
730 0325