Nordforsk

Eesti TAI strateegias on koostöö Põhjamaadega märgitud kui üks Eesti teaduskoostöö prioriteetidest. NordForsk on Põhjamaade (Island, Norra, Rootsi, Taani, Soome) teaduse ja teaduspoliitika arendamise platvorm, mille eesmärgiks on Põhjamaade teaduse kvaliteedi, mõju ja kuluefektiivsuse edendamine ning koopereerumine teaduse infrastruktuuri arendamisel.  NordForsk-i rahastatavate programmide taotlusvoorudes on loodud võimalusi osalemiseks ka Eesti teadlastele.nordforsk_for_office_documents

 

 

NordForskil uus teadus- ja innovatsiooniprogamm avaliku sektori digitaliseerimiseks

26.09 avas NordForsk taotlusvooru uues avaliku sektori digitaliseerimisele suunatud teadus- ja innovatsiooniprogrammis (The Research and Innovation Programme on Digitalisation of the Public Sector). Vooru kogueelarve on 7,4 miljonit eurot ja taotlusi saab esitada kuni 16. jaanuarini 2020.

Programmi viib ellu NordForsk koostöös järgmiste rahastavate organisatsoonidega: Research Council of Norway, the Academy of Finland, the Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte), the Innovation Fund Denmark, the Economic and Social Research Council (UK), Läti haridus- ja teadusministeerium ning Eesti Teadusagentuur. Seega osalevad kõik Põhjala riigid (välja arvatud Island) ning Eesti, Läti ja Ühendkuningriik.

Avaliku sektori digitaliseerimise konkursi teate ja taotlemistingimused leiab NordForski kodulehelt. 

Toetuse taotlemine käib läbi NordForski taotlusportaali (NordForsk Application Portal).

Eesti Teadusagentuuril on võimalik toetada Eesti evalveeritud teadusasutuste osalemist programmis kokku 400 000 euroga. Täpsemalt saab ETAgi rahastamistingimustega tutvuda SIIN.

Lähem teave:

 

ETAg-i kontakt NordForsk’is
Katrin Piller
katrin.piller@etag.ee