Balti teaduskoostöö programm

 

 

 

 

 

Balti teaduskoostöö programmi esimese taotlusvooru tulemused

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kinnitas 26. septembril 2019 Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismidest (EMP) toetavate Balti teaduskoostöö programmi projektitoetuste nimekirja. Vastavalt Balti teaduskoostöö programmi juhtkomisjoni soovitusele kuuluvad rahastamisele järgmised projektid* (järjestus taotluse numbri järgi):

Nr Valdkond Vastutav täitja Asutus Partner-

asutused

Projekti nimetus Toetus
EMP340

 

Humanitaar-teadused ja kunstid

 

Ülo Valk

 

Tartu Ülikool, kultuuriteaduste instituut Institute of Lithuanian Literature and Folklore; Institute of Literature, Folklore and Art, University of Latvia; University of Oslo Kaasavad paigad ja teekonnad: jagatud lood ja tähendusloome 907 478,00
EMP416

 

Tervise-uuringud Anneli Uusküla

 

Tartu Ülikool, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Lithuanian University of Health Sciences; Riga Stradinš University;

Cancer Registry of Norway

Emakakaelavähi likvideerimisele suunatud nutikad ja personaalsed lahendused sõeluuringuks 907 847,00
EMP426

 

Loodusteadused ja tehnika; bio- ja keskkonna-teadused

 

Lauri Vares

 

Tartu Ülikool, tehnoloogia-instituut Vilnius University; Norwegian University of Science and Technology Uudsed kõrgtehno-loogilised polümeerid lignotsellu-loosilisest toormest 710 504,00
EMP442

 

Bio- ja keskkonna-teadused

 

Leho Tedersoo

 

Tartu Ülikool, ökoloogia ja maateaduste instituut Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry; Silava; Arctic University of Norway; University of Copenhagen; LUKE Mullaressursside säästlik kasutamine kliimamuutuste ajal 907 947,00

 

EMP474

 

Loodus-teadused ja tehnika Andrii Blinov

 

Tallinna Tehnikaülikool Kaunas University of Technology; Riga Technical University; Norwegian University of Science and Technology; Centre of Technology and Systems/UNINOVA; University of Extremadura Optimeeritud aku-energiasalvestid kodumaja-pidamistele 750 536,00
EMP475 Humanitaar-teadused ja kunstid

 

Djuddah Arthur Joost Leijen Tartu Ülikool, maailma keelte ja kultuuride kolledž Vilnius University; Liepaja University; University of Bergen; Nicholas Groom Teadusteksti konventsioonid Balti riikides: retooriline struktuur keelte ja kultuuride risttuules  

907 947,00

 

EMP480

 

Loodus-teadused ja tehnika Tarmo Soomere

 

Tallinna Tehnikaülikool Klaipeda University; Latvian Institute of Aquatic Ecology; Norwegian University of Science and Technology Läänemere idaranniku looduslike randade ja rannikuehitiste jätkusuutlik tulevik 907 741,00
 KOKKU 6 000 000

 

* Rahastuse saanud projektide lühikokkuvõtted eesti ja inglise keeles .

Koosolekul osalenud juhtkomisjoni liikmed (lühitutvustus ):

Maija Dambrova
Martin Eisemann
Marianne Nordli Hansen
Tālis Juhna
Limas Kupčinskas
Andres Merits
Rūta Petrauskaitė
Raivo Vilu

Vaata ka:

 

Lähem teave:
Katrin Piller
Eesti Teadusagentuur
katrin.piller@etag.ee
Tel: 731 7382