Balti teaduskoostöö programm

Balti teaduskoostöö programm on kolme Balti riigi ühine teadusprogramm, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide Norra, Islandi ja Liechtensteini 2014-2021 finantsmehhanismist. Koos Eesti, Läti ja Leedu riigipoolse kaasrahastusega on programmi kogumaht ligi 23 miljonit eurot.

Programmi eesmärk on soodustada kõrgetasemeliste ja jätkusuutlike teaduskonsortsiumide teket Balti riikide, Islandi, Liechtensteini ja Norra teadlaste vahel, et aidata kaasa piirkonna riikide arengu ja heaoluga seotud väljakutsete lahendamisele ning pakkuda tehtavale teaduskoostööle laiemat rahvusvahelist väljundit. Balti teaduskoostöö programm peab oluliseks doktorantide ja järeldoktorite kaasamist, ühispublikatsioonide koostamist ning partnerite edasist koostööd võimaliku jätkurahastuse taotlemisel erinevatest Euroopa Liidu ja regionaalse arengu koostöö programmidest.

Programmis on kolm taotlusvooru, mille korraldavad vastavalt Eesti, Leedu ja Läti. Kõigis voorudes rahastatud projektid peavad olema ellu viidud hiljemalt 30.04.2024.

Eesti taotlusvoor 2018-2019: eelarve 6 mln eurot

Leedu taotlusvoor 2020: eelarve ~10 mln eurot

Läti taotlusvoor 2020: eelarve 7 mln eurot

Juriidiline alus: Euroopa Majanduspiirkonna toetuste rakendamist reguleerivad õigusaktid, Guideline for Research Programmes

 

Lähem teave:
Katrin Piller
Eesti Teadusagentuur
katrin.piller@etag.ee
Tel: 731 7382