Taotlusvooru dokumendid ja toetuse saajad

2022. a. taotlusvoor

Tagasipöörduv teadlane Projekti pealkiri Vastuvõttev asutus 
Este Leidmaa Psühhiaatriliste häirete riskigeeni Negr1 seos endokannabinoidsüsteemiga Tartu Ülikool
Irina Osadchuk ECD spektrite indutseerimise põhiprintsiibid tsink porfüriini komplekside näitel Tallinna Tehnikaülikool
Mari-Klara Stein Töö, mis väärib tegemist? Platvormitöö väärtustamine Eestis Tallinna Tehnikaülikool
Monika Mortimer Nanosuuruses metall-orgaaniliste võrgustike rakendamine metalliliste nanomaterjalide toksilisuse vähendamiseks Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Pavel Kudrin RNA mofikatsioonide mõju X-kromosoomi inaktiveerimisele Tartu Ülikool
Petar Dimitrov Kehayov Sügavale uputatud osalausetest soomeugri keeltes Tartu Ülikool
Sten Hansson Poliitikakommunikatsiooni uudsete praktikate diskursusajalooline analüüs Tartu Ülikool
Taavi Tillmann Suurte terviseandmete ja sotsiaalandmete integreerumine, et paremini mõista ja vähendada tervise ebavõrdsusi Tartu Ülikool
Tarmo Toom Patristilised piibli ja piibli tõlgendamise sissejuhatused (introductiones) Tartu Ülikool
Tuule Grolig Planeerimiskäitumisega seotud tunnuste mõju siirastele ja valelikele kavatsustele viitavatele märkidele Tartu Ülikool
Ülo Reimaa Kokategoorseid aspekte algebras ja arvutiteaduses Tartu Ülikool

2021. a. (6. taotlusvoor)

Taotlusvooru dokumendid 2021:

Tagasipöörduv teadlane Projekti pealkiri Vastuvõttev asutus 
Age Poom Kergliikleja kokkupuude linnalooduse ja müraga: võimalusi linnade jätkusuutlikkuse tagamiseks Tartu Ülikool
Ergo Pikas Ehitusprojekti digitaalkaksiku rakendamine puidupõhises industrialiseeritud rekonstrueerimise ehitusprojektides Tallinna Tehnikaülikool
Hedvig Tamman Poomisvastuse roll Pseudomonas putida faagivastases kaitses Tartu Ülikool
Maarja Laos Molekulaarsed mehhanismid, mis põhjustavad vanemate inimeste tsütotoksiliste T rakkude nõrgenenud aktivatsiooni vastusena erinevate viiruste infektsioonile Tartu Ülikool
Mari-Liis Madisson Semiootiline lähenemine e-ohu diskursusele ja narratiividele: Eesti meediadiskursuse analüüs Tartu Ülikool
Marta Berholts Iodeeritud nitroimidasoolide fotofragmentatsioon: paremate raadiosensibilisaatorite otsing Tartu Ülikool
Silver Sepp Läbivooluakude energiatiheduse tõstmine optimeeritud tahkete energiakandjatega Tartu Ülikool
Svetlana Polivtseva Termilise ioonvahetusega saadud materjalid fotokatalüüsis ning päikeseelementides rakendamiseks Tallinna Tehnikaülikool
Taavi Repän Gaasisensoritega integreeritud nano-optilised struktuurid ja nende numbriline disainimine Tartu Ülikool
Uku Tooming Järjepidevus ja katkestus soovides ja väärtustes Tartu Ülikool