Jaapani Teaduste Edendamise Ühing (JSPS)

Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) järeldoktorite stipendium

2016. aasta 16. veebruarist 15. märtsini korraldas Eesti Teadusagentuur iga-aastase konkursi Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu stipendiumile teadustööks Jaapanis.

JSPS’i järeldoktorite stipendiumiprogrammi eesmärgiks on edendada rahvusvahelist koostööd ja vastastikust mõistmist läbi teadustöö Jaapanis (kokku on koostööpartnereid 27 maailma riigist). Teadustöö valdkondadeks on kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkonnad. Stipendiumi kestvuseks on 12 kuni 24 kuud.

Jaapani Teaduse Edendamise Ühing otsustas määrata Eesti järeldoktorile stipendiumi, rahastatakse Indrek Meltsa (Eesti Maaülikool) 24 kuud kestvat uurimistööd „Efficient Use of Biomass for Bioenergy and Recycling Nutrient-Rich Residues in Satoyama Landscape“ Tokyo Ülikoolis.

 

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris:

Aare Ignat
Mob: 5553 4511
aare.ignat@etag.ee

Katrin Saar
Tel: 731 7386
E-post: katrin.saar@etag.ee