Eesti – Prantsuse ühisprogramm PARROT

Programmi eesmärgid

Programmi eesmärk on arendada kõrgetasemelist teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd kahe riigi uurimisgruppide vahel ning toetada eelkõige uusi koostööprojekte. Programm hõlmab kõiki alus- ja rakendusteaduste valdkondi, sealhulgas humanitaar- ja sotsiaalteadusi. Doktorantide ning noorteadlaste kaasamine projektides on programmi jaoks prioriteetne.

Taotlemise tingimused

Projektide konkurss kuulutatakse välja igal paaris aastal. Programmi raames läbiviidaval avalikul konkursil võivad projektitaotlusi esitada kõik uurimisgrupid, mis kuuluvad kõrgkoolide, teadusasutuste või ettevõtete koosseisu. Eelmise konkursi raames rahalist toetust saanud uurimisgrupid taotlust esitada ei saa.

Koostööpartneritel tuleb esitada identne ingliskeelne ühistaotlus mõlema riigi vastutavale ametkonnale.

Taotluste hindamine ja projektide valik

Tingimustele vastavaid taotlusi hindavad nii Eesti kui Prantsuse ekspertkomisjonid. Ühisprojektide lõpliku rahastamise otsustab Eesti-Prantsuse ühiskomisjon.

Projektide kestus ja lõpparuanne

Hindamisel välja valitud ühisprojektide kestuseks on kaks aastat. Rahalist toetust antakse ühe aasta kaupa, kummalgi aastal võrdses summas.

Aastaks eraldatud raha tuleb ära kasutada ajavahemikus 1. jaanuar kuni 31. detsember. Esimesel aastal kasutamata jääk ei kandu üle järgmisse aastasse.

Rahastavad partnerid jätavad endale õiguse otsustada esimesel aastal mittekäivitunud või tööplaani osaliselt täitnud ühisprojekti teise aasta rahastamist.

Projekti lõpparuanne tuleb esitada hiljemalt kolm kuud pärast projekti lõppu.

Rahastamine

Prantsusmaa poolne rahastus katab Prantsuse teadustöötajate sõidukulud ja päevarahad Eestis viibimise ajal:  

  • sõidukulud: sõit Eestisse ja tagasi tegelike kulutuste alusel 450 EUR ulatuses ning tervisekindlustus Eestis viibimise ajaks;
  • päevaraha: 100 EUR/päev (mis on ette nähtud majutuseks ja elamiskuludeks).

Eestipoolne rahastus katab Eesti teadustöötajate sõidukulud ja päevarahad Prantsusmaal viibimise ajal: 

  • sõidukulud: sõit Prantsusmaale ja tagasi tegelike kulutuste alusel ning tervisekindlustus Prantsusmaal viibimise ajaks 500 EUR ulatuses;
  • päevaraha: 110 EUR/päev (mis on ette nähtud majutuseks ja elamiskuludeks). ETAgi eelarve on u 25000 eurot aastas, millest planeeritakse rahastada 6-8 projekti.

 

Kontaktisikute info:

Théodore Hervieux
Ülikoolidevahelise ja teaduskoostöö atašee
Prantsuse Suursaatkond
Toom-Kuninga 20, Tallinn 15185
Tel +372 616 1642
E-mail: théodore.hervieux@ife.ee 

Maarja Soonberg
PARROT programmi juht
SA Eesti Teadusagentuur
Soola 8, Tartu 51004
Tel +372 731 7387
E -mail: maarja.soonberg@etag.ee