Mobilitas Pluss mobiilsustoetused

Mobilitas+ ELPROGRAMM ON LÕPPENUD!
Jätkuprogrammiga on võimalik tutvuda SIIN

Mobilitas Pluss on Mobilitase jätkuprogramm.

Programmi tegevusi viib Eesti Teadusagentuur ellu vastavalt haridus- ja teadusministri 30.12.2015 käskkirjale nr 1.1-2/15/481.
See sätestab programmi „Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine“ ehk „Mobilitas Pluss“ toetuse andmise tingimused.

Mobilitas Plussi eelarve on 35 373 770 eurot, millest 83,5% katab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Programmi eesmärk on:

  • tõsta Eesti teaduse, ettevõtluse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust ja atraktiivust õpi- ja teadustegevuse sihtriigina;
  • tugevdada Eesti teadlaste, teadust tegevate asutuste ja ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet;
  • toetada Eesti teadusasutuste ja ettevõtete koostöövõimalusi riikidevaheliste teadusorganisatsioonide ja –võrgustikega, sh läbi sünergia Horisont 2020 meetmetega;
  • avardada riigi, teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide, ettevõtete, üliõpilaste ja akadeemilise personali rahvusvahelise koostöö ja enesetäiendamise võimalusi läbi sektoritevahelise ja rahvusvahelise mobiilsuse ning koostöövõimaluste parandamise.

 

Mobilitas Pluss programmist pakutavad mobiilsustoetused:

  • Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus – välisriigist Eestisse tuleva teadlase teadus- ja arendustegevuse uurimisprojekti (järeldoktoriprojekti) täitmiseks.
  • Tagasipöörduva teadlase toetus– välisriigis järeldoktorantuuri läbinud (või võrreldaval tasemel teadustööd teinud) ja Eestisse tuleva teadlase teadus- ja arendustegevuse uurimisprojekti täitmiseks.
  • Tippteadlase toetus – välisriigist Eestisse tuleva rahvusvahelisel tasemel nimeka teadlase teadus- ja arendustegevuse uurimisprojekti täitmiseks.
  • Koolitused ja õppevisiidid teadlastele – toetus Eestis teadus- ja arendusasutuses töötava teadlase välisriikides toimuvates erialastes koolitustes ja täiendõppes osalemiseks.

 

Sektoritevahelise mobiilsuse toetuse meede:

  • Sektoritevahelise mobiilsuse toetus – toetus doktorikraadiga teadlase töölevõtmiseks eraettevõttesse või avaliku sektori asutuse, eesmärgiga seal läbi viia rakendusuuringut või tootearendust.