PUT järeldoktori toetus

Personaalse uurimistoetuse järeldoktoritoetuse eesmärk on toetada Eesti doktorikraadi või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni omandanud teadlaste iseseisva karjääri jätkamist tugevates teadusrühmades.

Toetust saavad taotleda isikud, kellel oli taotluse esitamise tähtajaks omistatud esmakordne Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon ja selle omistamisest ei olnud möödunud rohkem kui 5 aastat.

Oluline:

Personaalsete uurimistoetuste taotlusvoor toimub 2018. aastal 1. aprillist 30. aprilli kella 17.00-ni. Taotlusvooru info ja dokumendid on leitavad PUT 2018 taotlusvooru lehelt. 

2018. aastal saab taotleda ainult välisriiki suunduva järeldoktori toetust. Välisriigist Eestisse tuleva järeldoktori toetust saab taotleda Mobilitas Pluss progammist.

 

Kontakt:
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
siret.rutiku@etag.ee
731 7381, 5342 0639