PUT järeldoktori toetus

Personaalse uurimistoetuse järeldoktoritoetuse eesmärk on Eestis doktorikraadi omandanud isikutele teadlaskarjääri alustamiseks välisriigi tugevate teadusasutuste ja uurimisrühmade juures.

Toetust saavad taotleda isikud, kellel oli taotluse esitamise tähtajaks omistatud esmakordne Eesti doktorikraad ja selle omistamisest ei olnud möödunud rohkem kui 5 aastat.

Oluline:

Personaalsete uurimistoetuste taotlusvoor toimus 2019. aastal 1. aprillist 30. aprilli kella 17.00-ni. Taotlusvooru info ja dokumendid on leitavad PUT 2019 taotlusvooru lehelt. 

NB! Välisriigist Eestisse tuleva järeldoktori toetust saab taotleda Mobilitas Pluss progammist.

 

Kontakt
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee