Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuride toetamine

ETAg osaleb EL struktuurivahendite perioodi 2014-2020 prioriteetse suuna 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“ meetme 4.2 „TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade arendamiseks“ tegevuse 4.1.2 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ investeeringute kava koostamisprotsessis. ETAg on osaleb investeerimisettepanekute esitamise dokumentatsiooni ettevalmistamise, investeerimisettepanekute kogumise korraldamise ja investeerimisettepanekute hindamisprotsessis.

Meetme tegevuse kogumaksumus on 30 923 147 eurot, millest EL toetuse osakaal on kuni 85% ehk 26 284 675 eurot. Riikliku struktuuritoetuse osakaal on kuni 10% ehk 3 092 315 eurot ja taotlejate omafinantseeringu osakaal on vähemalt 5% ehk 1 546 157 eurot.

Teaduse infrastruktuuri rahastusotsused kinnitatakse investeeringute kavana Vabariigi Valitsuse tasemel. Toetust antakse vähemalt kahe investeerimisettepanekute kogumise vooru kaudu. Esimene investeerimisettepanekute kogumise voor toimub 2015-2016 ja selle mahuks on planeeritud 65% meetme tegevuse kogueelarvest (20 100 046 eurot). Teine investeerimisettepanekute kogumise voor mahus orienteeruvalt 35% meetme tegevuse kogueelarvest (10 823 101 eurot) toimub pärast Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi uuendamise protsessi (orienteeruvalt 2018).

Investeerimisettepanekute I kogumisvoor

Investeerimisettepanekute esitamise juhised

Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri investeerimisettepanekute kogumise I voor oli avatud 14. detsembrist 2015. a kuni 29. veebruarini 2016. a. Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri investeeringute kava koostamise ajakava:

  • 14. detsember 2015: investeerimisettepanekute kogumise vooru käivitumine
  • 29. veebruar 2016: investeerimisettepanekute esitamise tähtaeg
  • Märts-juuni 2016: investeerimisettepanekute hindamine ja menetlemine
  • August-oktoober 2016: investeeringute kava eelnõu ettevalmistamine ja esitamine Vabariigi Valitsusele
  • 27. oktoober 2016: Vabariigi Valitsus kinnitas investeeringute kava
  • Pärast Vabariigi Valitsuse otsust investeeringute kavasse pääsenud teadustaristu objektide kohta taotluse esitamine kuni 6 kuu jooksul. Taotlused esitati SA Archimedesele läbi struktuuritoetuste e-keskkonna SFOS.

Projektid investeeringute kavas

Eesti Genoomikakeskus – 1,82 mln eurot
Eesti Keeleressursside Keskuse ühendatud sisuotsing – 716 000 eurot
Eesti teaduse ja hariduse andmeside optilise magistraalvõrgu kaasajastamine – 546 000 eurot
Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium – 774 000 eurot
Eesti eluteaduste andmete teadustaristu – 1,28 mln eurot
Nutika tootmise tuumiktaristu arendamine – 1,6 mln eurot
Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus – 1,78 mln eurot
Euroopa Neutronkiirgusallika rajamine ja rakendamine teaduslikeks uuringuteks – 3 mln eurot
Kliiniliste teadusuuringute üksuse väljaarendamine – 2,14 mln eurot
Eesti teaduspilve loomine – 2,08 mln eurot
Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuuri täiendava võimekuse arendamine – 1,46 mln eurot
Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik – 1,56 mln eurot
Euroopa Sotsiaaluuring Eestis – 350 000 eurot

Pressiteade: Eesti teadustaristu saab 19 miljoni eurose rahasüsti

Toimunud infopäevad

Riikliku infrastruktuuri infopäev 30.11.2015
Teaduse infrastruktuuride päev 05.10.2015

Kontakt:

Priit Tamm
SA Eesti Teadusagentuur
Teadustaristu valdkonna juht
7 300 374, 501 6624
priit.tamm@etag.ee