Põgenemistoad, teater ja draama – konverents tutvustab uusi võimalusi loodusteaduste ja tehnoloogia õpetamiseks

28. veebruaril Tartus Tamme Gümnaasiumis algav teadushariduse konverents toob kokku spetsialistid, kes tutvustavad koolidele uusi võimalusi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) õppe atraktiivsemaks muutmiseks.

Kahepäevase konverentsi “Loodusteadused ja tehnoloogia koolis. Koostöö ja lõiming. Scientix Eesti konverents 2019” üks peaesinejaid on Iisraeli õppejõud ja koolitaja Ran Peleg, kes räägib inimeste kaasasündinud mängulisuse rakendamisest teadushariduses läbi põgenemistubade metoodika. Lisaks loengule viib ta läbi ka töötoa, kus konverentsil osalejatel on võimalik katsetada erinevaid loodusteaduslikku õpet toetavaid põgenemistubade komplekte.

“Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia alane mõistmine mängib keskset rolli tuleviku kujundamises,“ rõhutab konverentsi ellukutsuja Haridus- ja Teadusministeeriumi peaekspert Imbi Henno. „Teadusuuringud näitavad, et õpilaste huvi siduda oma tulevik loodus- ja täppisteadustega seotud karjääriga saab alguse algkoolist või põhikooli keskastmest ja õpilaste teadusharidusega seotud huvide kujundamine sõltub suurel määral õpetajatest ja nende õpetamispraktikast,” lisab ta.

Konverentsi mitmekesine programm pakub mõtteainet õpetatava paremaks lõimimiseks ning tutvustab võimalusi, mida pakub teadushariduse kogukond Scientix*. Kõneldakse nii uutest väljakutsetest LTT ainete õpetamisel, loodusainete ainekavade arendusest, tõsimängudest hariduses kui ka kosmoseprogrammi ja põgenemistubade ainetundi toomisest. Toimuvad praktilised töötoad ning teadusasutuste ja ettevõtete külastused, stendiettekannetes tutvustatakse juba kasutuses olevaid häid õpetamispraktikaid.

Lisaks konverentsi ellu kutsunud Haridus- ja Teadusministeeriumile panustavad korraldusse Eesti Teadusagentuur, Tartu Tamme Gümnaasium, Tartu Loodusmaja, Tartu Ülikool ning Tallinna Ülikool.
Konverentsi rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium, European Schoolnet ja Scientix 3 projekt Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020 kaudu, Eesti Teadusagentuur ja Euroopa Regionaalarengu Fondi programm TeaMe+, sySteam projekt Erasmus+ programmi toel.

* Scientix on üle-euroopaline teadushariduse kogukond, mis edendab koostööd loodusteaduste, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM – science, technology, engineering and maths) õpetajate, kasvatusteadlaste, poliitikakujundajate ja teiste selle valdkonna haridusega seotud professionaalide vahel. Eesmärgiks on jagada ja levitada parimaid kogemusi loodusteaduste ja tehnoloogia alases hariduses.

Lisainfo:
Imbi Henno, Haridus- ja Teadusministeeriumi peaekspert, imbi.henno@hm.ee
Eeva Kirsipuu-Vadi, Tartu Loodusmaja, eeva.vadi@gmail.com, tel. 5213881
Päevakava leiab SIIT