Personaalsete uurimistoetuste taotlusvoorus esitati 487 taotlust

30. aprillil lõppes personaalse uurimistoetuse (PUT) taotlusvoor järgmisel aastal algavatele uurimisprojektidele. Eesti Teadusagentuurile esitati kokku 487 taotlust, neist 49 järeldoktori, 104 stardi- ja 334 rühmagrandi taotlust. Laekunud taotluste maht kokku on ligi 80 miljonit eurot.

155 taotlust esitati rakendusuuringute ja 332 taotlust alusuuringute läbiviimiseks. Enim taotlusi esitati loodusteadustes (212), järgnesid humanitaarteadused ja kunstid (77),  sotsiaalteadused (65), tehnika ja tehnoloogia (61), seejärel arsti- ja terviseteadused (47) ning põllumajandusteadused ja veterinaaria (25).

Menetlusse võetavate taotluste arv võib jääda taotluste tehnilise kontrolli järel natuke väiksemaks, kuna taotluste hulgas võib olla selliseid, mis ei vasta taotlemise tingimustele. Mai lõpus selgub samuti taotluste lõplik valdkondlik jaotus.

Rahastuse kogumaht 2020. aastal alustavatele projektidele selgub pärast riigieelarve kinnitamist.

Taotluste rahvusvaheline retsenseerimine toimub selle aasta oktoobrini ning esialgsed rahastamisettepanekud selguvad novembris. Lõplik rahastamisotsus tehakse pärast 2020. aasta riigieelarve kinnitamist.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimehe Andres Koppeli sõnul  tähendab esitatud taotluste hulk seda, et taas kujuneb konkurents väga tihedaks – üsna  sarnaseks  eelmise aastaga, mil uurimisraha sai vaid viiendik  taotletud projektidest: „Loodan väga, et eelmise aasta lõpus erakondade ning teadussüsteemi osapoolte vahel sõlmitud Eesti teaduslepe püsib,  järgmisel aastal teadus- ja arendustegevuse rahastamise maht kasvab ning osa sellest kasvust on võimalik suunata uurimistoetustesse. Mõistlikuks peetakse konkurssi, kus taotluste edukus on 20-30%.“

Personaalne uurimistoetus  on teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse projekti rahastamiseks eraldatav toetus. Personaalsete uurimistoetuste taotluseid menetleb Eesti Teadusagentuur ning neid rahastatakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu.

Lisainformatsioon:
Siret Rutiku, Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja, siret.rutiku@etag.ee, tel: 731 7381