Personaalsete uurimistoetuste 2019. aasta taotlusvoor on alanud

Personaalsete uurimistoetuste (PUT) tänavune taotlusvoor on avatud 1. aprillist 30. aprillini. Taotlused esitatakse Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS kaudu. Taotluskeskkond suletakse 30. aprillil kell 17. Toetuste määramise esialgsed ettepanekud selguvad novembri alguses.

Personaalseid uurimistoetusi on teadlaskarjääri eri etappidele vastavalt kolme tüüpi:

  • järeldoktori grant on uurimistoetus doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud isikutele teadlaskarjääri alustamiseks Eesti või välisriigi tugevate teadusasutuste ja uurimisrühmade juures.
  • stardigrant on uurimistoetus esmase teadusliku uurimistöö kogemuse omandanud teadlastele iseseisva karjääri alustamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, oma uurimisrühma loomiseks ning järelkasvu (sh doktorantide) edendamiseks.
  • rühmagrant on uurimistoetus teadlastele iseseisva teadlaskarjääri jätkamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, teadustöö kõrge taseme tagamiseks, tugeva teadusrühma juhtimiseks ja järelkasvu (sh doktorantide) kaasamiseks.

Esmakordselt toimub sel aastal ka taotlusvoor arendusgrantidele. Arendusgrant (EAG) on konkurentsipõhine uurimistoetus eksperimentaalarenduseks, et testida ja/või luua eeldusi teadustulemuste kommertsialiseerimiseks. Arendusgrandi taotlemine toimub ETISes 1. aprillist 3. mai kella 17.00-ni.

PUT taotlusvooru dokumendid ja muu taotlemiseks olulise info leiate Eesti Teadusagentuuri personaalsete uurimistoetuste veebilehelt ning EAG taotlusvooru dokumendid arendusgrandi veebilehelt.

 

Lisainfo:

Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
siret.rutiku@etag.ee 
731 7381, 5342 0639