Personaalsete uurimistoetuste 2017. aasta taotlusvoor kestab 5. maini

Personaalsete uurimistoetuste tänavune taotlusvoor on avatud 1. aprillist 5. maini. Taotlused esitatakse Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS kaudu. Taotluskeskkond suletakse 5. mail 2017 kell 17. Toetuste määramise esialgsed ettepanekud selguvad oktoobri lõpus.

Personaalseid uurimistoetusi on teadlaskarjääri eri etappidele vastavalt kolme tüüpi:

järeldoktori grant on doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud isikutele teadlaskarjääri alustamiseks Eesti või välisriigi tugevate teadusasutuste ja uurimisrühmade juures;

NB! 2017. aastal saab personaalse uurimistoetuse järeldoktori granti taotleda ainult välisriiki suundumiseks. Välisriigist Eestisse tuleva järeldoktori toetust saab taotleda Mobilitas Pluss programmist.

stardigrant on esmase teadusliku uurimistöö kogemuse omandanud teadlastele iseseisva karjääri alustamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, oma uurimisrühma loomiseks ning järelkasvu (sh doktorantide) edendamiseks;

rühmagrant on teadlastele iseseisva teadlaskarjääri jätkamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, teadustöö kõrge taseme tagamiseks, tugeva teadusrühma juhtimiseks ja järelkasvu (sh doktorantide) kaasamiseks.

Taotlusvooru dokumendid ja muu taotlemiseks olulise info leiate Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste veebilehelt

 

Lisainfo:

Siret Rutiku

Uurimistoetuste osakonna juhataja

tel 7 317 381;

siret.rutiku@etag.ee