Pakume tööd riiklike programmide koordinaatorile

Ootame oma töökasse perre keeletehnoloogia ja kultuuri valdkonna riiklike programmide koordinaatorit. Koordinaatori töö eesmärk on keeletehnoloogia ning keele ja kultuuri valdkonna riiklike programmide elluviimise tagamine.

Riiklike programmide koordinaatori tööülesanded on:

 • riiklike programmide „Eesti keeletehnoloogia” ja „Eesti keel ja kultuurimälu” ettevalmistamine;
 • programmide raames konkursside korraldamine;
 • programmi elluviimisega seonduvate aruannete ja analüüside koostamine ning dokumentatsiooni haldamine;
 • avalikkuse teavitamine programmide tegevustest ja tulemustest.

Ootused kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • eelnev töökogemus teadus- ja arendustegevuse ja/või majandusvaldkonnas;
 • soovitav eelnev töökogemus programmide elluviimises;
 • teadmised Eesti ja EL teadus- ja arenduspoliitikast ning –tegevusest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus heal tasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • algatusvõime, iseseisvus, koostöövõime, usaldusväärsus ja korrektsus.

Omalt poolt pakume:

 • võimalust aidata kaasa Eesti teaduse arengule;
 • mitmekülgset ja huvitavat tööd;
 • motivatsioonipaketti sh arengu- ja enesetäiendamise võimalusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • rõõmu töötada asjatundlikus ja kaasaegses asutuses.

Lisainformatsioon:

 • Tööle asumise aeg: november
 • Tööaeg: täistööaeg
 • Töö asukoht: Tartu
 • Kandideerimiseks palume saata CV, motivatsioonikiri ja palgaootus CV-Online keskkonnast hiljemalt 01.10.2017.
 • Lisainformatsiooni töö sisu kohta jagab uurimistoetuste osakonna juhataja Siret Rutiku, tel 731 7381, 5342 0639, e-post siret.rutiku@etag.ee.
 • Värbamisprotsessis aitab personalijuht Liisa Hummal, tel 731 7341, e-post liisa.hummal@etag.ee.