OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus sai korralisel evalveerimisel positiivse tulemuse

OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus läbis positiivselt korralise välishindamise bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas ning kindlustas sellega endale õiguse vastavas seaduses sätestatud tingimustele taotleda oma teadus- ja arendustegevuse finantseerimist riigieelarvest ning doktoriõppe avamist.

Evalveerimise korraldaja, Eesti Teadusagentuuri analüütik Maarja–Liisa  Kärp  ütles ekspertkomisjoni hinnangut vahendades, et tänu   kvaliteetsele ja arenevale infrastruktuurile ning patentide rohkusele on Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskusel head võimalused rahvusvaheliseks innovatiivseks teadustööks.

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitav teadus- ja arendustegevuse evalveerimine, ehk välishindamine viiakse läbi kas korralise evalveerimisena asutuse teadus- ja arendustegevuse taseme hindamiseks või tervete valdkondade sihtevalveerimisena, et valmistada ette  ja hinnata teaduspoliitika kujundamise ning teadus- ja arendustegevuse korraldusega seotud otsuseid. Evalveerimisi viivad läbi rahvusvaheliselt tunnustatud väliseksperdid.

Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna ekspert Katrin Mandra meenutas, et eelmine korraline evalveerimine viidi läbi 2010. aastal, mille tulemus oli 18 positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutust. Kuna otsused kehtivad seitse aastat, on järgmine korraline evalveerimine kavas 2017.aastal. Erandina toimus 2013.aastal Eesti Kunstiakadeemia korralise evalveerimise kordusevalveerimine. 2015. a on lisaks OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskusele korralise evalveerimise läbinud ka Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse AS.

 

Lisainfo: Maarja-Liisa Kärp, tel 731 7346; e-post: maarja-liisa.karp@etag.ee