Otsime välisteaduskoostöö osakonna juhatajat, tähtaeg 17.03

Võtame tööle VÄLISTEADUSKOOSTÖÖ OSAKONNA JUHATAJA. 

Välisteaduskoostöö osakonna juhataja suunab ja koordineerib EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Eesti kontaktpunktide ning partnerluse alast tegevust ja rahvusvaheliste teaduskoostööprogrammide elluviimist. Ta juhib osakonna tööd ning nõustab rahvusvahelise teaduskoostöö strateegilistes küsimustes.

Edukal kandidaadil on:

  • tulemuslik töökogemus teaduse korraldamisel vähemalt viis aastat, rahvusvahelise koostöö kogemus;
  • vähemalt magistrikraadile vastav kvalifikatsioon, soovitavalt doktorikraad;
  • strateegilise juhtimise pädevus;
  • head teadmised Eesti ja Euroopa Liidu teadus-ja arendustegevuse poliitikast;
  • väga hea väljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas eesti ja inglise keeles, avaliku esinemise oskus;
  • sobivad isikuomadused, et tulemuslikult ja tasakaalukalt juhtida inimesi ja protsesse.

Meie juures on:

võimalus panna õlg alla teaduse rahvusvahelise koostöö edendamisele koos asjatundlike ja pühendunud kolleegidega; mitmekülgsed eneseteostuse ja arendamise võimalused; motivatsioonipakett; kaasaegne ja koostööd soodustav töökeskkond; puhkus 35 päeva.

Kandideeri CV Online’is hiljemalt 17. märtsil saates CV ja kaaskirja oma motivatsiooni kirjelduse ja palgasooviga. Edukalt esimese vooru läbinuil palume olla valmis ingliskeelse temaatilise essee kirjutamiseks.