Otsime uurimistoetuste koordinaatorit (tehnika ja tehnoloogia)!

Meile on oodatud tööle (ajutiselt äraoleva töötaja asendajana) UURIMISTOETUSTE KOORDINAATOR (tehnika ja tehnoloogia) töö eesmärgiga tagada uurimistoetuste süsteemi kvaliteetne toimimine tehnika- ja tehnoloogiateaduste valdkonnas.

Uurimistoetuste koordinaator koordineerib oma valdkonna uurimistoetuste taotlemist ja hindamist, menetleb uurimistoetuste taotlusi ja aruandeid, nõustab taotlejaid, kaasab eksperte, vormistab lepinguid, valmistab ette materjalid valdkondlikule ekspertkomisjonile, koostab vastavad aruanded ja analüüsid, koostöös teiste uurimistoetuste osakonna töötajatega arendab uurimistoetuste süsteemi toimimist ja viib ellu parendusi.

Tulemuslikuks töötamiseks on nõutav vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt tehnika ja tehnoloogia või täppisteaduste valdkonnas ning eelnev töökogemus teadus- ja arendustegevuse ja/või tehnika ja tehnoloogia valdkonnas. Koordinaator valdab eesti keelt kõrgtasemel ja suudab end ladusalt väljendada inglise keeles. Töös on vajalik oskus teha tõhusat koostööd kõigi partnerite ja osapooltega; ootame korrektse ja täpse loomuse ning ka tehnilise ja rutiinse töö püsivusega kolleegi.

Meie juures ootab mitmekülgne ja huvitav töö Eesti teadusuuringute rahastamise süsteemis ning võimalus aidata kaasa Eesti teaduse arengule. Kõigile meie töötajatele laieneb motivatsioonipakett, sh arengu- ja enesetäiendamise ning sportimisvõimalused, põhipuhkus 35 kalendripäeva aastas.

Kandideerida palume CV-Online tööportaalis saates CV kaaskirjaga, milles on kirjas ka palgaootus. Kandideerimise tähtaeg 5.12.2018.

Lisainfot töö kohta annab uurimistoetuste osakonna juhataja Siret Rutiku, telefon 731 7381, 5342 0639, e-post siret.rutiku@etag.ee.

Kontaktisik on personalijuht Leelo Muru, telefon 731 7341, e-post leelo.muru@etag.ee.

Töökoht asub Tartus ning tööle asumise aeg on 1. veebruar 2018.