Otsime Research in Estonia tegevuste juhti

Eesti Teadusagentuur võtab tööle Research in Estonia tegevuste juhi, keda ootab mitmekülgne ja huvitav töö teaduskommunikatsiooni valdkonnas ning võimalus aidata kaasa Eesti teaduse tuntuse ja maine kasvule maailmas.

Research in Estonia (RiE) tegevuste juhi ülesandeks on:

  • koostada RiE tegevuskava ja eelarve ning viia need ellu koos RiE turundus- ja kommunikatsioonispetsialistiga;
  • korraldada koostööd huvigruppidega;
  • korraldada Eesti teadust tutvustavaid üritusi Eestis ja välismaal;
  • koostada ja hallata infomaterjale ning avalikkusele ja RiE sihtrühmadele suunatud infot;
  • arendada ja hallata RiE veebiportaali ja sotsiaalmeediakanaleid;
  • hankida ingliskeelseid teadusuudiseid ja neid avaldada erinevates meediaväljaannetes;
  • valmistada ette Eesti teaduse rahvusvahelise tutvustamise uuringuid ning analüüsida tulemusi.

RiE eesmärgiks on suurendada ja hoida Eesti teaduse rahvusvahelist mainet ja soodustada väliskoostööd.

Kandideerida saab 28. juulini 2019 ja täpsema info leiab siit.