Otsime Research in Estonia portaali video tootmise oskustega ajakirjanikku

Eesti Teadusagentuur otsib Research in Estonia portaali (researchinestonia.eu) video tootmise oskustega ajakirjanikku.

Portaal on suunatud rahvusvahelisele huvilisele, eesmärgiga jääda silma potentsiaalsele välisteadlasele või –doktorandile. Veebilehel jagatakse infot Eesti teadussaavutuste, teadussüsteemi, -rahastuse, -sündmuste jms kohta. Portaali üheks tõmbenumbriks on teadusuudised (artiklid), mille eesmärk on näidata seda, mis on hetkel põnev ja innovaatiline Eesti teaduses.

Otsime ajakirjanikku, kes kirjutaks 2019. aasta jooksul (al 2019. a märtsist) veebilehele teadusuudiseid ja –tekste. Kalendrikuus kirjutatakse 2-4 inglise keelset artiklit. Teadusuudiste juurde loob ajakirjanik lühikesed videolood (vähemalt kahele artiklile), mis täiendab kirjutatud artiklit või võtab selle kokku.

Ajakirjanikuga sõlmitakse töövõtuleping.

Ajakirjanik peab:

  1. Kalendrikuu alguses pakkuma tööandjale välja potentsiaalsed artiklite teemad ning lisama juurde kirjelduse artikli juurde käivast videost:
  2. Pärast teemade heakskiitmist leidma iseseisvalt kontaktid ja kirjutama inglise keelsed artiklid ning tootma kokkulepitud artiklite juurde videolood;
  3. Kooskõlastama artikli sisu isikuga, keda või kelle huve artikkel puudutab;
  4. Leidma või vajadusel paluma teadlastel edastada artikli juurde sobivad illustratsioonid/fotod;
  5. Andma töö tööandjale üle kokkulepitud tähtajal.

Ootame, et ajakirjanik kirjutaks artikleid märts 2019 – detsember 2019 (k.a).

Eduka koostöö korral on võimalus lepingut pikendada ühe kalendriaasta võrra.

Artikli nõuded

Ühe artikli pikkus on 3000-4000 tähemärki.

Artiklid peavad kajastama selliseid uusi teadussaavutusi, mida pole kajastatud teistes kanalites või mida kajastatakse sellise nurga alt, mis on erakordne.

Video nõuded

Video pikkus on kuni 90 sekundit.

Eelistatult MP4 või MOV faili formaadis (või teised sotsiaalmeedia sõbralikud failid).

Video formaat: 1280px x 720px, videofaili suurus ei tohi ületada 4GB-d

Videonäiteid:

https://www.facebook.com/Novaator/videos/10156185617709697/

https://www.facebook.com/IFeakingLoveScience/videos/531615957263886/

Tööde hinna arvestus*:

Tasu ühe artikli eest 110 EUR + km. Tasu artikli ja video eest 360 EUR + km.

Kandideerimaks Research in Estonia portaali ajakirjanikuks, palume esitada hiljemalt 18. veebruariks 2019 järgmised dokumendid:

  • video formaadis enesetutvustus, mis on toodetud inimese enda poolt ja mis toob välja isiku hariduse, töökogemuse ja hobid ning motivatsiooni pakutavat tööd teha. Video CV pikkus peab jääma 90 sekundi sisse.
  • Näidisartikkel inglise keeles vabalt valitud teadusuudise teemal (1800 – 3000 tm). Artikkel on kirjutatud grammatiliselt õigesti ja vastab struktuuri ja ladususe poolest heale ajakirjandustavale.

Edukas pakkuja valitakse järgmiste kriteeriumite alusel:

50% video formaadis enesetutvustus (loominguline lähenemine ning isiku kogemus ja haridus)

50% näidisartikkel

Vajalikud dokumendid saata e-posti aadressile reimo.rehkli@etag.ee

*Juhul kui kandideerijal ei ole võimalik arvet esitada, arvestatakse töö tasu hinnaks artikli puhul 100 EUR (bruto) ja artikkel koos videoga tasuks 315 EUR (bruto).