Otsime püsistažööri Eesti Teadusagentuuri Brüsseli büroosse

Otsime oma Eesti teadus- ja arendustegevuse (TA) büroosse Brüsselis püsistažööri.

Büroo osaleb Eesti teadus- ja arendustegevuse, sh asutuste tutvustamisel Brüsselis, korraldab seminare ja koosolekuid EL-i TA poliitikakujundajatele ja elluviijatele ning teistele sihtgruppidele Brüsselis; toetab TA informatsiooni vahendamist Eesti teadus- ja arendusasutuste ja Brüsselis tegutsevate EL-i institutsioonide, erialaorganisatsioonide, -liitude vahel, kontaktide loomist ning koostöövõimaluste vahendamist ja levitamist; osaleb Brüsselis asuva teiste riikide TA büroode võrgustiku (ingl Informal Group of RTD Liaison Offices, edaspidi IGLO) algatustes ja töögruppide tegevuses; pakub Eesti TA asutustele ruume Brüsseli büroo hoones koosolekute, seminaride jms korraldamiseks; pakub stažeerimisvõimalust Eesti ülikoolide ja teiste teadus- ja arendusasutuste ning ministeeriumite ja nende allasutuste töötajatele (akadeemilistele ja mitteakadeemilistele).

Stažööri tegevuse eesmärk on Eesti TA Brüsseli büroo töös osalemine, toetades büroo juhti peamiselt allpool kirjeldatud ülesannete täitmisel.

Tööülesanded

 • Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse (TA) poliitikat ja -korraldust puudutava info kogumine (ja kogemuste lisandumisel ka analüüs);
 • suhtlemine Eesti ja Euroopa huvirühmadega teadus- ja arendustegevuse valdkonnas;
 • osalemine valdkonna infopäevadel ja seminaridel, memode koostamine;
 • ülevaadete ja uudiskirjade koostamine Euroopa Liidu teaduspoliitiliste arengute või teaduskorralduslike meetmete kohta;
 • IGLO TA büroode võrgustiku töörühmades ja muudel üritustel osalemine;
 • Brüsseli büroo ürituste, sh seminaride ja töötubade ettevalmistamine ja jätkutegevused;
 • TA ürituste ja taotlusvoorude kalendri pidamine;
 • stažööride korteri ja büroo haldamisega seonduv asjaajamine;
 • muud büroos vajalikud tegevused.

Nõudmised kandidaadile

 • kõrgharidus või selle omandamine, eelistatult Euroopa Liidu, rahvusvaheliste suhete või riigiteaduste õpingutega seotud valdkonnas;
 • soovitatavalt eelnev praktika- või töökogemus välismaal või Euroopa Liiduga seotud või rahvusvahelistes organisatsioonides või varasem kokkupuude EL-i teaduspoliitika ja arendustegevuse, sh innovatsiooni poliitika ja nende elluviimisega;
 • soov siduda oma karjäär rahvusvaheliste suhetega ning avaliku sektoriga pikemas perspektiivis;
 • teadmised Eesti ja/või Euroopa Liidu teadus-, arendustegevuse valdkondadest, innovatsiooni valdkonnast või kõrgharidusmaastikust;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus, kasuks tuleb prantsuse keele oskus;
 • iseseisev ja julge mõtlemine, algatus- ja koostöövõime;
 • hea pingetaluvus ja oskus mitut protsessi samaaegselt koordineerida;
 • hea esinemisoskus.

Omalt poolt pakume

 • tähtajalist praktikakohta, kuni 31.12.2018 (12 kuud);
 • praktikatasu 1100 eurot kuus (bruto);
 • tasuta elamiskohta Brüsselis korteris, kus peatuvad büroo lühiajalised stažöörid;
 • võimalust aidata kaasa Eesti ja EL-i teaduse- ja arendustegevuse arengule;
 • arengu- ja enesetäiendamise võimalusi.

Lisainformatsioon

 • Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 19.11.2017 CV Online keskkonnast. Täiendavate küsimuste korral palun pöörduda Kadri Sirg, Brüsseli TA büroo juhataja, e-post kadri.sirg@etag.ee, telefon: +32 470 655 155. Kandidaadid, kes valitakse CV ja motivatsioonikirja põhjal vestlusvooru, peavad arvestama, et tööintervjuud toimuvad ajavahemikus 22.11-23.11.2017 Tartu kontoris.

Tööle asumise aeg  01.01.2018 (kokkuleppel ka hiljem)

Kandideerimine CV Online keskkonna kaudu