Otsime programmi RITA vanemkonsultanti

Meile on oodatud tööle (ajutiselt äraoleva töötaja asendajana) PROGRAMMI RITA VANEMKONSULTANT töö eesmärgiga tagada RITA programmi raames tellitavate interdistsiplinaarsete rakendusuuringute eesmärgipärane täitmine.

RITA programmi eesmärgiks on suurendada ministeeriumite ning teadus- ja arendusasutuste vahelist koostööd, muuta riigis tehtavaid otsuseid targemaks ning suunata teadus- ja arendusasutusi tegema rohkem teadustööd riigile olulistes uurimissuundades. Rohkem infot: https://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringute-toetused/rita-rakendusuuringud/rita-strateegilise-ta-tegevuse-toetamine/

Vanemkonsultant korraldab RITA tegevuse 1 raames uuringute sisulist jälgimist, sealhulgas osaleb uuringute juhtkomisjonide töös, suhtleb uuringute läbiviijatega ja uuringust huvitatud ministeeriumite kontaktisikutega, vajadusel avalikustab tehtud uuringute raames saadud teavet, valmistab ette lepinguid, töötab välja aruandevormid, kontrollib aruandeid ning nõustab uuringute täitjaid.

Edukal kandidaadil on vähemalt magistrikraad (või sellele vastav kvalifikatsioon) koos heade analüütiliste teadmiste ja oskustega. Ta on töötanud teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, kasuks tuleb töökogemus ELi toetusprogrammidega ning Eesti ja ELi teadus- ja arenduspoliitika tundmine. Ta on laitmatu eesti keele ning iseseisva keelekasutaja tasemel inglise keele oskusega. Ta on tegevuses täpne, korrektne, peab kinni kokkulepetest ja tähtaegadest ning oskab iseseisvalt korraldada koostööd partneritega.

Meie juures ootab erakordne võimalus aidata kaasa Eesti teaduse arengule (soovi korral täistööajaga või osakoormusega). Vastutusrikas töö pakub isiklikku arengut ning koostööd asjatundlike kolleegidega kaasaegses töökeskkonnas. Meie töötajatele laieneb motivatsioonipakett, sh arengu- ja enesetäiendamise ning sportimisvõimalused, põhipuhkus 35 kalendripäeva aastas.

Kandideerida palume CV-Online’i tööportaalis saates CV kaaskirjaga, milles on ka palgaootus ja osalise tööaja soovi korral arusaam selle korraldusest. Lisainfot töö kohta annab RITA programmi juht Liina Eek, tel 731 7383, e-post Liina.Eek@etag.ee.