Otsime eksperti Rakett69 internetisaadete sidumiseks ainekavadega

SA Eesti Teadusagentuur (ETAg) otsib eksperti (või ekspertide meeskonda),

kelle ülesandeks on Rakett69 internetisaadete süstematiseerimine ja  sidumine 7.-12. klasside ainekavade teemadega.

Ootame Rakett69 internetisaadetele süsteemi loomist vastavalt  (4. kooliastme ja gümnaasiumi) ainekavadele, mis aitaks saadetes käsitletud teemasid kergemini kasutada ainetundide illustreerimiseks ja/või praktiliste tööde näitlikustamiseks. Igast hooajast peab minimaalselt olema seotud 40 veebisaadet. Koostatav materjal peab olema lihtne kasutada veebis.

Rakett69 internetisaated ( 2–8 hooaeg) on kättesaadavad siit http://rakett69.ee/internetisaated/

Põhikooli ainekavad https://oppekava.innove.ee/pohiharidus/

Gümnaasiumi ainekavad https://oppekava.innove.ee/gumnaasiumiharidus/

Eeldame:

  • head loodus-, täppisteaduste ja tehnika valdkonna tundmist;
  • erialast haridust ja töökogemust üldhariduskoolis.

Töö teostamiseks sõlmib ETAg töövõtulepingu(d).

Töö valmimise lõpptähtaeg 1. oktoober 2018.

Kandideerimiseks palume saata:

  • Eksperdi (ekspertide) CV(d);
  • ideekavand, omapoolse süsteemi ja kasutajapoolse vaate kirjeldusega;
  • eeldatav ajakava töö täitmiseks;
  • töömahu jaotus meeskonna liikmete vahel;
  • hinnapakkumine koos kõigi kulude ja maksudega.

Tegevusi rahastatakse ERF-i programmi TeaMe+ toel.

Pakkumisi ootame hiljemalt 5. juuniks kell 17.00, 2018 e-posti aadressil: katrin.saart@etag.ee

Kontakt ja lisainfo
Katrin Saart
Eesti Teadusagentuur
Tel 730 0378
E-post katrin.saart@etag.ee