Otsime Eesti teadus- ja arendustegevuse kontaktbüroosse Brüsselis püsistažööri

Eesti teadus- ja arendustegevuse kontaktbüroo Brüsselis pakub initsiatiivikale ja hakkajale üliõpilasele või äsja ülikooli lõpetanule mitmekülgset arenguvõimalust ning töökogemust välisriigis Eesti ja ELi institutsioonide esindajatega kommunikatsiooni korraldamisel. Alates jaanuarist 2019 võtame praktikale PÜSISTAŽÖÖRI.

Püsistažööri tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa büroo edukale toimimisele ning toetada büroo juhti, ta

 • kogub ja analüüsib Euroopa Liidu TA poliitikat ja -korraldust puudutavat teavet;
 • koostab ülevaateid ja uudiskirju EL teaduspoliitiliste arengute või teaduskorralduslike meetmete kohta;
 • haldab Büroo tegevusega seotud sotsiaalmeediat ja veebilehte;
 • suhtleb Eesti ja Euroopa huvirühmadega teadus- ja arendustegevuse valdkonnas;
 • võtab osa valdkonna üritustest, sh IGLO võrgustiku töörühmade koosolekutest, ja koostab memosid;
 • valmistab ette Brüsseli büroo üritused, sh seminarid ja töötoad, korraldab jätkutegevused;
 • hoiab korras TA ürituste kalendrit;
 • haldab bürood ja külaliskorterit ning korraldab seonduva asjaajamise;
 • teeb muud büroo toimimiseks vajalikku.

Edukas kandidaat

 • on kõrgharidusega ja/või õpib vähemalt magistriõppes, eelistatult Euroopa Liidu, rahvusvaheliste suhete või riigiteaduste õpingutega seotud valdkonnas;
 • on varasema praktika- või töökogemusega välismaal või ELiga seotud ja/või rahvusvahelistes organisatsioonides ja/või on tal kokkupuude ELi teaduspoliitika ja arendustegevuse, sh innovatsioonipoliitikaga;
 • soovib siduda oma tulevast karjääri rahvusvaheliste suhete ning avaliku sektoriga;
 • omab teadmisi Eesti ja/või Euroopa Liidu TA, innovatsiooni või kõrghariduse valdkondadest;
 • on väga hea suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega ning valmis esinema sihtrühma partneritele;
 • suhtleb vilunud keelekasutajana eesti (C2) ja inglise (C1) keeles ning soovitavalt ka vähemalt iseseisva keelekasutajana prantsuse (B2) keeles;
 • on iseseisev ja julge mõtlemisega, algatus- ja koostöövõimeline;
 • suudab töötada efektiivselt ka ajasurve olukorras ning oskab mitut protsessi samaaegselt koordineerida.

Püsistažöörile pakume

 • 12kuulist praktikakohta (kuni 31.12.2019) Brüsselis;
 • praktikatasu 1100 eurot kuus (bruto);
 • tasuta elamiskohta külaliskorteris, kus peatuvad ka büroo lühiajalised stažöörid;
 • võimalust aidata kaasa Eesti ja ELi TA arengule ning erakordseid arengu- ja enesetäiendamise võimalusi.

Lisainfo

Täiendavate küsimustele vastab Maria Alajõe, Brüsseli TA kontaktbüroo juhataja, Maria.Alajoe@etag.ee.

Kandideerimiseks palume esitada CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 25. novembril 2018.