Osalejaportaalis avaldati uus H2020 kommenteeritud mudelgrandileping

21. aprillil avaldati osalejaportaalis uus H2020 kommenteeritud mudelgrandileping (H2020 Annotated Model Grant Agreement versioon 4.0). Siit leiab selgitused ja näited 27. veebruaril avaldatud uuendustele ning ka muid täiendavaid täpsustusi. Täiendused on dokumendis märgitud rohelise ruudukesega. Uued reeglid, mis tagasiulatuvalt ei kohaldu, on märgitud rohelise ‘4.0>>’ märgiga.

 

Täiendavat infot Eesti Teadusagentuuris
Margit Ilves
Horisont 2020 konsultant
Eesti Teadusagentuur
E-post: Margit.Ilves@etag.ee
Tel: +372 7 317 352