Õpilaste teadustööde konkurss ootab osalema!

Ootame õpilasi esitama oma uurimistööd 2019. aasta õpilaste teadustööde riiklikule konkursile! Konkursitööde esitamise tähtaeg on juba 20. veebruar!

Õpilaste teadustööde konkursi eesmärk on pakkuda noortele võistluslikku väljundit ning motiveerida ja innustada noori uurimistöödele teaduslikumalt lähenema.  Konkursil osalemine annab hea võimaluse ennast proovile panna ja teistega võrrelda, kohtuda sarnaste huvidega noortega nii Eestist, Euroopast kui ka mujalt maailmast.

Konkursil osalemiseks tuleb täita osalusvorm ja esitada uurimistöö, töö kokkuvõte eesti ja inglise keeles, juhendaja arvamus uurimistöö kohta ning isikut tõendava dokumendi koopia. Tööde esitamise keskkond on avatud aadressil: www.etag.ee/konkursid

Konkursi lõppvoor, kuhu kutsutakse kuni 100 parima töö autorid oma töid stendiettekannetena esitlema nii žüriile kui kõigile huvilistele, ja konkursi auhindade kätteandmine toimuvad Õpilaste teadusfestivalil 16.-17. aprillil 2019 Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Preemiasaajad kuulutatakse välja festivali teisel päeval 17. aprillil.

Konkursile saabunud töid hinnatakse eraldi põhikooli- ja gümnaasiumiastmes. Riiklike preemiate võitjate vahel läheb jagamisele preemiafond 11 400 eurot. Rahalised auhinnad on ka esimese preemia pälvinud tööde juhendajatele.

Auhinnasaajate seast valitakse välja Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning rahvusvahelisele teadusmessile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides ning osalejad noorte teadusnädalal Londonis, noorte loodusteaduste laagris Šveitsi alpides ja Šveitsi talendifoorumil.

Lisaks antakse erinevate organisatsioonide poolt välja mõõtmeid eriauhindu –  eelmisel aastal osales 32 asutust.

Lisainfo:

  • Rohkem teavet konkursi ja osalemistingimuste kohta saab Eesti Teadusagentuuri veebilehelt.
  • Kontakt: ETAG konkursside koordinaator