Õpilaste teadusfestival toob kokku parimad uurimistööde tegijad

teadusfestival_2015_foto_Teadusagentuur
Fotol hetk esimesest teadusfestivalist 2015. aastal. Foto autor Reimo Rehkli

Eesti Teadusagentuur korraldab 28.-29. aprillil Õpilaste teadusfestivali, aasta tähtsündmuse, kus tutvustatakse ja tunnustatakse kooliõpilaste uurimistöid. Pääs teadusfestivalile on prii ja oodatud kõik huvilised.

Tallinnas Kultuurikatlas toimuval üritusel esinevad stendiettekannetega õpilaste teadustööde riikliku konkursi 101 parimat, kelle hulgast selguvad
29. aprillil preemiate ja eriauhindade saajad.

Tihe festivaliprogramm pakub kokkupuutekohti erinevate teadusvaldkondade vahel ning vaheldusrikast koolivälist õpet. On põnevaid etteasteid, mänge ja katseid; esinevad teadusteatrid, osaleda saab töötubades ja nautida suure lava programmi. Oma esimesi teadusprojekte tutvustavad ka algkooliõpilased.

Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk ütles üritust kommenteerides, et teadusfestivaliga soovitakse avada kõigile võimalus tutvuda sellega, mida noored uurivad: „Õpilastööd peegeldavad küll nende enda huvisid, aga samas ka ühiskonnas toimuvaid arenguid, mis lõpptulemusena puudutavad meid kõiki. Paljud tööd viitavad noorte seas levinud probleemidele – näiteks toitumishäired, alkoholi mõju, välismaal töötavad vanemad jms, teisalt on näha, et meedias enam kajastust leidnud teemad hakkavad noorigi enam huvitama. Nii kasvas sel aastal märkimisväärselt kosmose ja kaugseirega seotud tööde hulk“. Selle tõenäolise põhjusena tõi Tuisk välja Eesti saamise kosmoseriigiks ja teema laia kajastatuse meedias.

Teadusfestival toimub 28. aprillil kl 11.00-17.30 ja 29. aprillil kl 10.00-13.00. Riikliku konkursi autasustamine algab 29. aprillil kl 14.15, preemiad annab üle haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi.

Ürituse raames on Kultuurikatla kõrval asuvas Energia Avastuskeskuses tavalisest tihedam programm ja sissepääs festivali käepaelaga soodsam. Festivali kohta leiab täiendavat infot teadusagentuuri kodulehelt.

Õpilaste teadustööde riiklikust konkursist
Õpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärk on toetada koolides toimuvat uurimuslikku õpet, tunnustada uurimistööga tegelevaid noori ja nende juhendajaid ning pakkuda neile lisamotivatsiooni. Uurimistöö või praktilise töö koostamine on Eestis põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise üheks tingimuseks.

15. korda toimuvale konkursile esitati sel aastal 159 tööd 65 koolist, lõppvooru pääsesid 43 kooli õpilased. Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot ja riiklike preemiatega tunnustatakse nii tööde autoreid kui nende juhendajaid. Konkursil valitakse Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning USAs toimuvale maailma suurimale õpilaste teadusprojektide konkursile Intel ISEF. Oma lemmiku saavad esmakordselt valida ka teadusfestivali külastajad. Kõikide lõppvooru jõudnud tööde nimekirjaga saab tutvuda teadusagentuuri veebilehel.

Õpilaste teadusfestivali toimumist finantseeritakse Euroopa Regionaalfondist TeaMe+ tegevustest.

Õpilaste teadusfestivali lisainfo:
Margit Lehis, konkursi peakorraldaja, tel 520 320 70, margit.lehis@etag.ee

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi lisainfo:
Kaili Kaseorg-Cremona, konkursside koordinaator, tel 580 50 869, kaili.kaseorg@etag.ee