Norra-Eesti teaduskoostöö programmi programmijuhtide seminar-infopäev

Eile, 19. novembri toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses Norra-Eesti teaduskoostöö programmi programmijuhtide seminar-infopäev. Seminari esimeses pooles tegid kõik 13 projekti eestvedajat ettekanded projektide sisust, tutvustasid hetkeseisu ja tulevikuplaane.

Tänu koostööprogrammile on koostöö Norra teadlastega tihenenud ning mitmed projektijuhid kinnitasid, et  ka pärast programmi lõppemist koostöö kindlasti jätkub. Programmi  puudusena toodi välja esialgne väga piiratud ajalimiit, kuna teaduskoostööks peaks planeerima mitte vähem kui kolm aastat, enne kui tulemustest saaks kokkuvõtteid teha.

Seminari teine pool oli sisustatud praktilise infoga seoses vahe- ja lõpparuannetega. Norra-Eesti teaduskoostöö programm algas 2012. aastal, konkurss toimus 2013. a alguses ja esimesed projektimeeskonnad alustasid tööd 2013. a septembris. Projektide esialgset lõpptähtaega on aasta võrra pikendatud, võimalik lõpptähtaeg on 30.04.2017.

Norra finantsmehhanismidest on toetust saanud väga eriilmelised projektid alates tarbijakrediidi probleemidest kuni glioomi tüvirakkudega seonduvate uuringuteni. Toetatud on uurimisgruppe kõigist neljast Eesti suuremast ülikoolist.
Täpsem informatsioon: Iige Maalmann, peaspetsialist, tel 731 7363; e-post: iige.maalmann@etag.ee