Neli ministeeriumi saab tuge teaduspõhiseks poliitikakujundamiseks

Ministeeriumite tellitavad rakendusuuringud otsivad lahendusi sotsiaal- ja jäätmemajandusprobleemidele ning maandavad korruptsiooniriske kultuurivaldkonnas.

Justiitsministeeriumi huvifookuses on laste elatismiinimum ning laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise levik. Kultuuriministeerium soovib tuge kultuurivaldkonna korruptsiooniriskide maandamisel. Sotsiaalministeerium otsib võimalusi klaaslagede ja –seinte purustamiseks, et suurendada naiste osakaalu IKT sektoris. Keskkonnaministeeriumi uurimisprobleem keskendub pakendi- ja biojäätmete liigiti kogumise arendamisele.

Kolme ministeeriumi taotlused kiitis 20. veebruaril heaks Eesti Teadusagentuuri (ETAg) koordineeritav ministeeriumite teadusnõunike hindamispaneel. Keskkonnaministeeriumi taotlus kiideti heaks täiendusettepanekutega. Uuringute kogueelarve on 226 tuhat eurot. Sellest poole katab ETAg valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamise programmist RITA. Teise poole tasuvad ministeeriumid oma eelarvest.

„Seni oleme RITA programmist toetanud teadmistepõhist poliitikakujundamist 66 uuringu rahastamisega. Neist 36 on juba lõppenud ja ülejäänud kas töös või algamas. Kokku on sellise tegevuse kaudu jagatud raha ligi 3 miljonit eurot. Nende uuringutega saavad ministeeriumid lahendada kiiret sekkumist vajavaid aktuaalseid probleeme, koondades praktilisi, teadusel baseeruvaid soovitusi oma igapäevase töö korraldamiseks, näiteks mõne seaduse, eeskirja, maksu- või toetusesüsteemi muutmiseks või täiendamiseks,“ selgitas Eesti Teadusagentuuri RITA programmi juht Liina Eek.

RITA programmist poliitikakujundamiseks oluliste rakendusuuringute toetamise eesmärk on suurendada riigi otsustusprotsesside teadus- ja tõenduspõhisust. Seeläbi kujuneb riik rakendusuuringute targaks tellijaks ja uuringutulemuste kasutajaks. RITA programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Toetusmeetme abil valminud varasematest uuringutest saab ülevaate Eesti Teadusagentuuri kodulehelt.

 

Lisainfo:

Liina Eek, RITA programmi juht, 731 7383, 53001912, liina.eek@etag.ee