Nanomeditsiini teemaline rahvusvaheline ühiskonkurss 24.11.2017 – 16.01.2018

EuroNanoMed (ENM) on 2008. aastal riiklike rahastavate organisatsioonide ning ministeeriumide poolt asutatud nanomeditsiini teemaline ERA-NET. Võrgustiku üheks tegevuseks on nanomeditsiini valdkonnas riikide teadusprogrammide koordineerimine ja ühiskonkursside korraldamine, et rahastada rahvusvahelisi koostööprojekte, mille eesmärgiks on rakendada nanomaterjalide uuringute tulemusi meditsiinis.

Ühiskonkurssi rahastavad Belgia, Kanada Quebeci provints, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iisraeli, Itaalia, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Hispaania, Taiwani ja Türgi teadust rahastavad organisatsioonid.

ETAg planeerib rahastada kahte kuni 150 000 eurose eelarvega projekti.

Teemad:

  1. Regeneratiivmeditsiin
  2. Diagnostika
  3. Suunatud kohaletoimetamise süsteemid

OLULISED TÄRMINID:

Eeltaotlusi saab esitada elektroonselt alates 14. detsembrist 2017
Eeltaotluste esitamise tähtaeg: 16. jaanuar 2018
Lõpptaotluste esitamise tähtaeg: 30. mai 2018

Eeltaotluse esitamine on kohustuslik

ÜKSIKASJALIK INFO (tingimused, juhendid, vormid jm vajalik) EuroNanoMed KODULEHEL: Ühiskonkurss 2018

NB! Eesti teadusgruppide toetused makstakse programmist Mobilitas Pluss, mille elluviija on Sihtasutus Eesti Teadusagentuur ja mida rahastatakse refinantseerimise põhimõttel Euroopa Regionaalarengu Fondist. Seetõttu:

· Granditaotlejad on kohustatud informeerima oma asutust ja saama sellelt loa grandi esitamiseks.

· Eelarve ja kõik hüvitatavad kulud peavad olema vastavuses programmi Mobilitas Pluss toetuse andmise tingimustes toodud abikõlblikkuse nõuetega ning ühendmääruses sätestatuga.

Informatsioon programmi Mobilitas Plus nõuetest ja projekti eelarve koostamise küsimustes Margus Harak (e-post Margus.Harak@etag.ee, telefon 731 7343 ).

Nõuded granditaotlejale National Eligibiliy Criteria

Informatsioon ühiskonkursi kohta Aare Ignat (e-post Aare.Ignat@etag.ee, telefon 73 1 73 64).