Nanomeditsiini teemaline 10. rahvusvaheline ühiskonkurss

EuroNanoMed (ENM) on 2008. aastal riiklike rahastavate organisatsioonide ning ministeeriumide poolt asutatud nanomeditsiini teemaline ERA-NET. Võrgustiku üheks tegevuseks on nanomeditsiini valdkonnas riikide teadusprogrammide koordineerimine ja ühiskonkursside korraldamine, et rahastada rahvusvahelisi koostööprojekte, mille eesmärgiks on rakendada nanomaterjalide uuringute tulemusi meditsiinis.

Ühiskonkurssi rahastavad Belgia, Bulgaaria, Kanada Quebeci provintsi, Eesti, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Läti, Leedu, Norra, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Hispaania, Taiwani ja Türgi teadust rahastavad organisatsioonid.

ETAg planeerib rahastada kahte kuni 150 000 eurose eelarvega projekti.

Teemad:

  1. Regeneratiivmeditsiin
  2. Diagnostika
  3. Suunatud kohaletoimetamise süsteemid

OLULISED TÄRMINID:

Eeltaotlusi saab esitada elektroonselt alates 14. detsembrist 2018

Eeltaotluste esitamise tähtaeg: 31. jaanuar 2019

Lõpptaotluste esitamise tähtaeg: 1. juuli 2019

Eeltaotluse esitamine on kohustuslik

ÜKSIKASJALIK INFO (tingimused, juhendid, vormid jm vajalik) EuroNanoMed KODULEHEL: Ühiskonkurss 2019

NB! Eesti teadusgruppide toetused makstakse programmist Mobilitas Pluss, mille elluviija on Sihtasutus Eesti Teadusagentuur ja mida rahastatakse refinantseerimise põhimõttel Euroopa Regionaalarengu Fondist. Seetõttu:

·       Granditaotlejad on kohustatud informeerima oma asutust ja saama sellelt loa grandi esitamiseks.

·       Eelarve ja kõik hüvitatavad kulud peavad olema vastavuses programmi Mobilitas Pluss toetuse andmise tingimustes toodud abikõlblikkuse nõuetega ning ühendmääruses sätestatuga.

 

Nõuded granditaotlejale ETAg-i nõuded taotlejale (ingl k)

Informatsioon ühiskonkursi kohta Aare Ignat, Aare.Ignat@etag.ee

Projekti eelarve kooskõlastamise info: Margus Harak (e-post Margus.Harak@etag.ee, telefon 731 7343)