Naissoost tippteadlaste portaali AcademiaNet lisandub 80 Eesti teadlast

Eesti Teadusagentuur esitas edukate naissoost teadlaste portaali AcademiaNet 80 Eesti teadlase nimed.

Portaali jõuab Eesti naisteadlaste paremik vaid läbi teadusagentuuri nominatsiooni. Esitamisel lähtuti teadlaste edukusest riiklike rühmagrantide taotlemisel ja tehti koostööd positiivselt evalveeritud teadusasutustega, kel oli lisaks õigus omapoolseid nominente esitada. AcademiaNetis olevad teadlased peavad olema silmapaistva akadeemilise kvalifikatsiooniga ja iseseisva uurimisrühma juhi kogemusega. Varasemalt, alates 2018. aastast on teadusagentuur portaali esitanud 16 Eesti naisteadlast ja plaanib nende nomineerimist jätkata ka järgnevatel aastatel.

AcademiaNet on aktiivne alates 2010. aastast ja avatud kasutamiseks kõigile teadushuvilistele. Kokku on Swiss National Science Foundationi hallatavas portaalis esindatud rohkem kui 2800 teadlast üle kogu maailma.

Eesti Teadusagentuur tegeleb viimastel aastatel aktiivselt soolise võrdõiguslikkuse teemaga. Möödunud aastal liitus teadusagentuur rahvusvahelise soolõimeprojektiga „GEARING-Roles“, mille raames luuakse teadusagentuurile ka soolise võrdõiguslikkuse kava.

Aprillis AcademiaNet  portaali  lisanduvad Eesti teadlased:
Riina Aav, Tsipe Aavik, Kessy Abarenkov, Mare Ainsaar, Eva Liina Asu, Irina Blinova, Irina Didenkulova, Piret Ehin, Krista Fischer, Marina Grišakova, Katrin Heinsoo, Aveliina Helm, Irina Hussainova, Kaire Innos, Anneli Kaasa, Veronika Kalmus, Helle Karro, Kaja Kasemets, Margit Keller, Külli Kingo, Kai Kisand, Maia Kivisaar, Karin Kogermann, Anneli Kolk, Kairi Kreegipuu, Maarja Kruusmaa, Kristi Kuljus, Tiiu Kull, Tatjana Kuzovkina, Dagmar Kutsar, Kristin Kuutma, Mare Kõiva, Triinu Kõressaar, Marin Laak, Liisi Laineste, Äli Leijen, Liina Lindström, Liina Lukas, Endla Lõhkivi, Krista Lõhmus, Lembi Lõugas, Raili Marling, Helle Metslang, Lili Azin Milani, Reet Mändar, Anu Noorma, Tiina Nõges, Ilona Oja Açik, Ester Oras, Elin Org, Ivika Ostonen-Märtin, Tiina Paalme, Renate Pajusalu, Kaia Palm, Eva Piirimäe, Ulrike Plath, Kaija Põhako-Esko, Kaja Põlluste, Riinu Rannap, Ana Rebane, Triinu Remmel, Kristiina Ross, Ellu Saar, Virve Sarapik, Mari Sarv, Karin Sein, Tuul Sepp, Andra Siibak, Margit Sutrop, Pille Taba, Pire Teras, Oive Tinn, Tiia Tulviste, Anneli Uusküla, Maaja Vadi, Merike Vaher, Heili Varendi, Triin Vihalemm, Katrin Õunap ja Maarja Öpik.


Lisainfo:
Loone Vilumaa
Eesti Teadusagentuuri analüütik
Tel 730 0377
loone.vilumaa@etag.ee