Mobilitas Pluss toetuse abil pöördub Eestisse tagasi 11 teadlast

Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase toetuse taotlusvooru laekus tähtajaks (03.03.2017)  19 taotlust. Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu tegi ettepaneku 11 projekti rahastamiseks, kogusummas 750 000 eurot. Toetust saanud teadlased asuvad tööle Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis.

Tagasipöörduva teadlase toetuse eesmärk on pakkuda Eestist välisriikidesse teadustööle siirdunud teadlastele võimalust jätkata oma teadustööd Eestis. Seda võib teha nii siinses teadusasutuses kui ettevõttes. Toetatava projekti kestus on kuni kaks aastat. Toimunud kahe taotlusvooru toel on Eestisse tagasi pöördunud 30 teadlast. Järgmisel kolmel aastal on plaanis võimaldada sel moel veel 30 teadlasel Eesti teadusasutusse või ettevõttesse tööle tulla. Uus taotlusvoor avaneb 2018. aasta alguses.

Aastane toetussumma on 31 710 – 34 650 eurot, millele lisandub ühekordne ümberasumistoetus 6500 eurot, kui teadlane pole viimase 180 päeva jooksul enne taotlusvooru avamist elanud, õppinud või töötanud Eestis. Toetus eraldatakse Eesti teadusasutusele, ettevõttele või kõrgkoolile, kus tagasipöörduv teadlane tööle asub. Asutuse omaosalus on viis protsenti projekti eelarvest.

Mobilitas Pluss toetusi  jagab Eesti Teadusagentuur. Raha selleks tuleb Eesti teaduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu toetamise programmist Mobilitas Pluss, mida rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

 

Kõigist tänavu toetust saanud teadlastest saab ülevaate siit.

 

Lisainfo:

Tiina Loit-Oidsalu
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
731 7359