Mobilitas Pluss toetuse abil naaseb Eestisse 20 välismaal töötanud teadlast

Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase toetuse tänavuse taotlusvooru tulemusena pöördub Eesti teadusasutustesse tagasi 20 vahepeal välismaal töötanud teadlast. Neist pooled alustavad tööd Tartu Ülikoolis, kuus Tallinna Tehnikaülikoolis, kolm Tallinna Ülikoolis ning üks Eesti Maaülikoolis.

Kõige enam tagasipöörduvaid teadlasi asub tööle loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonnas (9), bio- ja keskkonnateaduste valda jääb 6 alustatavat uurimisprojekti ning viis projekti tegelevad ühiskonnateaduste või kultuuriga.

Toetuse saajad valis Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu välja 27 kandidaadi seast. Toetatud projektide kestus on kuni 12 kuud.

„Esimene taotlusvoor andis kindlust, et teadlasi, kes kunagi on Eestist lahkunud, on võimalik siia tagasi tuua, kui selleks võimalusi luua. Loodame, et edaspidi  avastavad selle toetuse enda jaoks ka ettevõtted – see on hea võimalus tuua ettevõttesse üsna väikese omafinantseeringuga kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu,“ ütles Eesti Teadusagentuuri teadusprogrammide osakonna juhataja Oskar Otsus.

Uus voor toob muudatusi

Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu on otsustanud, et 2017. aasta Mobilitas Pluss järeldoktori-, tippteadlasetoetuse ning tagasipöörduvate teadlaste toetuse taotlusvoor avatakse juba veebruaris ning hoitakse lahti üks kuu (eeldatavalt 3. märtsini). Muudatuse eesmärk on jõuda taotluste hindamisega lõpule enne suve.

Arvestades esimese taotlusvooru konkurentsi, annab Eesti Teadusagentuur järgmisel aastal tagasipöörduva teadlase toetusi välja 10. Samas pikendame ühe toetuse maksimaalset kestust seniselt ühelt aastalt kahele aastale,“ ütles Otsus.

Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase toetus on mõeldud teadlastele, kes on töötanud vähemalt kaks aastat väljaspool Eestit. Eeltingimuseks on välisriigis läbitud järeldoktorantuur või vähemalt samal tasemel tehtud teadustöö.

Aastane toetussumma on 31 710 – 34 650 eurot, millele lisandub ühekordne 6500 eurone ümberasumistoetus, kui teadlane pole viimase 180 päeva jooksul enne taotlusvooru avamist elanud, õppinud või töötanud Eestis. Toetus eraldatakse Eesti teadusasutusele, ettevõttele või kõrgkoolile, kus tagasipöörduv teadlane tööle asub. Asutuse omaosalus on viis protsenti projekti eelarvest.

Mobilitas Pluss toetusi  jagab Eesti Teadusagentuur. Raha selleks tuleb Eesti teaduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu toetamise programmist Mobilitas Pluss, mida rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

 

Lisainfo:
Oskar Otsus
Teadusprogrammide osakonna juhataja
Eesti Teadusagentuur
731 7350